Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Innovationsprojekt beviljas 20 miljoner

Foto: Piteå Science Park/MyNewsDesk
Foto: Piteå Science Park/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 16 jun 2017

Piteå Science Park har beviljats stöd för två projekt och är projektpartner i ytterligare ett projekt som får stöd från den europeiska regionala strukturfonden. Total budget för de tre projekten är 20,7 miljoner som fördelas över drygt tre år.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt femte prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 13 olika projekt som tillsammans får cirka 50 miljoner kronor i EU-stöd. Den tidigare prioriterade satsningen på Piteå hamn omfattar ytterligare 65 miljoner kronor.

– Det känns fantastiskt att alla våra projekt prioriterats, nu kan vi kraftsamla för att stärka innovationskraften i länet och bidra till en ökad användning och affärsnytta med solenergi, säger Anna Mård, affärsutvecklare på Piteå Science Park som är projektledare för de tre projekten.

Bland de innovationsdrivna projekten lyfts Piteå Science Park och Skellefteå Science Citys länsöverskridande projekt Intersective Innovation fram som särskilt intressant av partnerskapet, då det fokuserar på innovation i skärningspunkter mellan branscher och ska vara väl jämställdhetsintegrerat.

- Det ska bli väldigt spännande att jobba med öppen innovation tillsammans med regionens företag. Vi har redan några case klara som verkar väldigt lovande. Det är just i de oväntade mötena som de kanske främsta idéerna uppstår, säger Anna Mård.

Projektet syftar till att jobba med öppen innovation i skärningspunkter mellan olika områden, branscher och sektorer med målet att skapa fler innovationer från regionens små- och medelstora företag som når marknaden. Målgruppen är små- och medelstora företag inom upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar, digitala tjänstenäringar för smart region, samt hållbar energi- och miljöteknik. Projektet drivs av Piteå Science Park, Skellefteå Science City och RISE, och omsluter 11,1 miljoner över tre år, varav 5,6 miljoner i EU-stöd.

Två projekt inom området övergång till koldioxidsnål ekonomi prioriterades. Det andra är Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD) där RISE Energy Technology Center är projektägare och Piteå Science Park projektpartner.

Annons

Annons

Annons