Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Ny informationstjänst för solcellsinstallation

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/Unsplash
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/Unsplash
Publicerad av
Jessica - 16 jun 2017

Solcellskollen.se grundar sig i ett examensarbete på Chalmers som gjordes våren 2015. Under loppet av examensarbetet samlades det in ett hundratal enkätsvar från kommunala energirådgivare om svårigheter mindre aktörer upplever inför att investera i solceller.

Nu släpps webbtjänsten med syfte att hjälpa villaägare och andra mindre aktörer att investera i solceller. Målet är att besökaren ska efter några klick veta nog för att avgöra om solceller är bra för personen i fråga - samt kunskapen för att tryggt komma igång.

På Solcellskollen.se finns information och en beräkningstjänst för att hjälpa till i processen från tanke till installation. Med hänsyn till var du bor, och hur ditt tak ser ut, räknas energiproduktion och återbetalningstiden ut. Man får även information om vilka regler som gäller, och vilka leverantörer som finns i närområdet.