Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Norden främjar grönt entreprenörskap

Bild: Världsnaturfonden WWF, Cleantech Group/MyNewsDesk
Bild: Världsnaturfonden WWF, Cleantech Group/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica Nejman - 15 jun 2017

En rapport av Världsnaturfonden WWF och Cleantech Group (som genomförts för tredje gången) visar att Danmark rankas högst, följt av Finland och Sverige som blir tredje bästa land i världen när det kommer till att främja grönt entreprenörskap.

– Innovationer för att stärka miljöarbetet och nå de globala hållbarhetsmålen är redan en stor bransch som kommer att växa kraftigt kommande år. Rapporten visar att ju mer länder satsar på miljöteknik, desto mer får de tillbaka i form av ekonomi, investeringar och arbetstillfällen, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare inom klimat, energi och innovation på Världsnaturfonden WWF och en av initiativtagarna till rapporten.

Rapporten, Global Cleantech Innovation Index 2017, visar länders styrkor och svagheter i att främja innovation och entreprenörskap på miljöområdet. Med hjälp av 15 kriterier – som kopplas till hur miljöinnovationer uppstår, kommersialiseras och växer – har 40 länder, däribland G20-länderna, utvärderats i relation till deras BNP.

Rapporten visar att de länder som är i framkant anpassar sig bättre till den växande efterfrågan på förnybar energi och att stötta startups mot framgång, till exempel genom börsnoteringar, innovationskluster, uppköp från multinationella företag och tillgång till riskvilligt kapital. Dessutom ska dessa länder satsa mer på åtgärder för att sporra den internationella efterfrågan på miljöteknik.

Högst ranking totalt får Danmark, följt av Finland och Sverige. Områden där länderna sticker ut är faktorer som positiv attityd till entreprenörskap, höga forskningsanslag till miljöteknik, högt antal patent och hög andel förnybar energi och jobb inom sektorn. Samtidigt har regionen idag ett svagare klimat för investeringar i förnybar energi jämfört med omvärlden. Norge rankas lägst av de nordiska länderna men utmärker sig med stora satsningar på forskning och utveckling.

Sedan förra rankingen har Sverige förbättrat sin profil, skriver WWF, som bland annat beror på ökade satsningar på forskning och utveckling och att fler miljöteknikbolag börsnoterats.

– Sverige gör mycket bra och ett nytt viktigt initiativ är Gröna Fonden. Men för att driva fram fler miljöinnovationer och få dem på export måste Sverige ge mer stöd åt spjutspetsbolag att komma ut på marknaden, både hemmavid och internationellt genom fler strategiska samarbeten. En klimatlag som tar med Sveriges påverkan på utsläppen internationellt ger arbetet med att sprida klimatlösningar ett viktigt och långsiktigt instrument, säger Stefan Henningsson.

Annons

Annons

Annons