Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2017
Senaste Nytt

Energimyndigheten satsar på digitaliserat spillvärmesystem

Bild på Hyllie allé. Foto: Flickr/Creative commons/Foto: Maria Nyman-Moritz
Bild på Hyllie allé. Foto: Flickr/Creative commons/Foto: Maria Nyman-Moritz
Publicerad av
Jessica Nejman - 14 jun 2017

Energimyndigheten har beviljats stöd till Ecoclime för fortsatt satsning, tillsammans med flera rikstäckande bostads- och byggföretag, på utveckling och demonstration av ett digitaliserat energisystem för återvinning av spillvärmeenergi i fastigheter. Innovationen bygger på en patentsökt teknologi för energilagring och energidistribution som utvecklats av dotterbolaget Evertech. Energimyndighetens stöd utgör 2 953 000 kronor.

Beslutet ska bland annat grundas på myndighetens åsikt om att: ”Projektet har hög energirelevans med flera TWh potential vid fullskalig användning”.

Teknologin baseras på dotterföretaget Evertechs energikollektorer som har utvecklats och testats sedan 2013 med stöd från Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Västerbotten. Det projektet har resulterat i produkter som under hösten 2015 med framgång ska ha testats för återvinning av energi från avloppsreningsverk.

Annons

Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.
Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.

Kinesiska företag dominerade bland internationella utställare på CWIEME

"Ledande om sintrade magneter"

CWIEME Berlin 2017 är ett världsledande event inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker i...