Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Energimyndigheten satsar på digitaliserat spillvärmesystem

Bild på Hyllie allé. Foto: Flickr/Creative commons/Foto: Maria Nyman-Moritz
Bild på Hyllie allé. Foto: Flickr/Creative commons/Foto: Maria Nyman-Moritz
Publicerad av
Jessica Nejman - 14 jun 2017

Energimyndigheten har beviljats stöd till Ecoclime för fortsatt satsning, tillsammans med flera rikstäckande bostads- och byggföretag, på utveckling och demonstration av ett digitaliserat energisystem för återvinning av spillvärmeenergi i fastigheter. Innovationen bygger på en patentsökt teknologi för energilagring och energidistribution som utvecklats av dotterbolaget Evertech. Energimyndighetens stöd utgör 2 953 000 kronor.

Beslutet ska bland annat grundas på myndighetens åsikt om att: ”Projektet har hög energirelevans med flera TWh potential vid fullskalig användning”.

Teknologin baseras på dotterföretaget Evertechs energikollektorer som har utvecklats och testats sedan 2013 med stöd från Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Västerbotten. Det projektet har resulterat i produkter som under hösten 2015 med framgång ska ha testats för återvinning av energi från avloppsreningsverk.

Annons

Annons

Annons