Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Lösningar kring höga investeringskostnader och svåra regelverk

Foto: Bodecker Partners/MyNewsDesk
Foto: Bodecker Partners/MyNewsDesk
Publicerad av
Jessica - 12 jun 2017

Med fokus på lösningar för höga investeringskostnader och svåra regelverk samt framtida möjligheter för solenergi har Bodecker Partners frågat ut Eva Lendic Edlund på Umeå Energi och Emma Wrege på Varberg Energi.

Varför var det viktigt för er att skapa en lösning för solceller till era kunder?

Eva, Umeå Energi: Målet var att skapa förutsättningar för fler att vara med och bidra till omställningen till förnybar energi. Under 2010-2014 byggde vi tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget i Umeå en solcellsanläggning på 2600kvm på området Hållbara Ålidhem. Där har vi kunnat prova flera olika tekniker och följa upp med mätningar, till exempel olika typer av solceller, växelriktare och varierande lutning på solcellerna. Projektet har gett oss värdefull kompetens och erfarenheter som vi sedan haft stor nytta av vid utvecklingen av våra affärsmodeller och erbjudanden.

Emma, Varberg Energi: Vi vill hjälpa våra kunder att själva bidra med förnybar el. Vi såg att intresset för egna solceller började spira rätt tidigt så vi började ta fram ett koncept redan för tre år sedan. Detta började säljas 2015. Redan första året sålde vi ett tiotal nyckelfärdiga solcellspaket. Vi jobbar med mycket information kring solceller, bland annat bjuder vi in till ”solkvällar” där vi berättar och förklarar.

Vilka hinder såg/ser ni? Varför är intresset inte större?

Eva, Umeå Energi: Regelverket upplevs som krångligt, vilket jag tror avskräcker. Som kund är det svårt att ta sig igenom alla regler om skatter, stöd, ansökningar osv. Tekniken är relativt ny och det kan också upplevas som skrämmande. Att installera på den egna fastigheten väcker också frågor. Vem ska göra det? Vad händer om något går sönder? Sedan var det ju den stora frågan ”är det verkligen tillräckligt med sol här i Sverige, och speciellt här i Norrland?”. Det kunde vi ju med projektet Hållbara Ålidhem visa att det faktiskt är.

Emma, Varberg Energi: Jag tror att intresset beror mycket på bidragen. Det tar idag lång tid innan man vet om man får bidrag, och utan bidragen är det fortfarande en svår kalkyl för många. Jag tror skarpt på förslaget med Solrot för privatpersoner, där de får rotavdrag på 50% av installationen direkt istället. Sen tror jag att ju fler tak det sitter solceller på, desto fler kommer att våga satsa, ”granneffekten”. Man ser att andra vågar, och att det funkar. Solceller är ju dessutom fortfarande relativt nytt i Sverige, och vi pratar om livslängder bort mot 35 år och kanske längre. När vi mer kan bevisa detta så blir ju kalkylen genast bättre. Dessutom har vi ju så låga energipriser i Sverige idag så det är klart att det också påverkar attraktionskraften.

Hur ser ert koncept ut?

Eva, Umeå Energi: Man hyr en nyckelfärdig solcellsanläggning i 8+8 år till en fast månadskostnad på 249 kr/mån och uppåt beroende på storlek. Vi levererar och monterar och det ingår full service/underhåll under hela tiden. Man erbjuds sen att köpa ut anläggningen för ett restvärde då den tekniska livslängden är betydligt längre än avtalstiden. Är du elhandelskund hos oss kan du sälja tillbaka den el du inte nyttjar. Vi har även det vanliga alternativet att köpa en nyckelfärdig anläggning och då har man ju fördelen av att få ta del av skattereduktionen.

Emma, Varberg Energi: I dagsläget säljer vi nyckelfärdiga solcellslösningar. Vi har avtal med etablerade leverantörer av bra paket samt med duktiga montörer som utför installationen. Kunden har dock bara kontakt med Varberg Energi och det är vi som står för avtal, garanti och service osv. gentemot kunden. Vi tror att det är viktigt att kunden har en stabil partner som kommer finnas kvar även om 10 eller 20 år. Vi startar alltid processen med ett hembesök, sedan föreslår vi lösning och ger offert. Vi hjälper även till med ansökan kring bidrag och vid större anläggningar med elcertifikathantering osv. Vi har dock även ett annat koncept på gång. Ett leasingkoncept som planeras erbjudas efter sommaren. Då kommer vi även att lansera en ny tjänst för överskottselen. Det innebär att den el som kunderna inte använder när solen skiner, kan de istället använda när solen inte skiner.

Vilka typer av kunder är er målgrupp? Hur har intresset varit?

Eva, Umeå Energi: Med hyrlösningen ville vi nå en lite yngre målgrupp och här fick vi ett väldigt stort intresse när vi lanserade tjänsten. Sedan har medelåldern inte blivit riktigt så låg när det kommer till verkliga beställningar. Sedan har vi fått ett ökat intresse från kvinnor kring hyrkonceptet. Det verkar vara mycket lättare att komma till beslut när det bara är en fast månadsavgift att ta ställning till. Vi har kommit runt de hinder vi såg. Det är mångdubbelt fler som vill hyra än som vill köpa. Vi har bara marknadsfört oss i Umeå men har även fått intresseanmälningar från hela Sverige och till och med Finland. Det har spridit sig. Målgruppen är ju villakunder men det har även visat sig att företag är intresserade. För att köpa solceller krävs ofta mer omfattande processer, det måste in i långsiktiga budgetar, ev. måste styrelsen ta beslut osv. Men för ett leasingkoncept är det mycket enklare att få till ett snabbt beslut.

Emma, Varberg Energi: Det är ju främst hos villakunder som installationer har skett. Men vi har även sålt lösningar till större fastighetsägare, till lantbrukare och till andra företag. Med vårt kommande leasingkoncept så hoppas och tror vi att vi öppnar upp en annan marknad. Det är nog många som inte kan, eller vill, ta hela installationskostnaden direkt. Intresset har ändå varit rätt högt. Vi märker dessutom direkt när förändringar sker i möjliga bidrag, t.ex. när Länsstyrelsen ökar på sina bidrag.

Hur tänker ni kring batterier och solceller?

Eva, Umeå Energi: Det jobbar vi med. Vi ser en trend att kunder vill bli mer oberoende. De vill vara med och påverka och de finns de som även vill klippa loss sig från nätet helt. Vi tittar också på hur bilbatterier kan hjälpa till. Det finns ett antal olika lösningar att undersöka. Troligen kommer batterier vara integrerade i många solcellspaket inom ett par år i alla fall. Priserna på batterier har ju redan fallit till rimliga nivåer och inom ett par år kommer det att vara fullt realistiskt för de flesta.

Emma, Varberg Energi: Det kan vi faktiskt erbjuda redan idag. Den leverantör av solceller som vi använder har även detta. Men vi har än så länge inte sett något intresse. I Sverige är det än så länge inte ekonomiskt lönsamt. Man får dessutom så mycket betalt för sin överskottsel när den går ut på nätet. Framöver, när batteripriser kommit ner ytterligare, är det dock en självklar kombination. Framförallt om man kombinerar med andra lösningar. Det vi lanserar efter sommaren är ju också en typ av lagringslösning men utan ett eget batteri. Då hjälper vi till att lagra sommarens överskottsel.

Eva, Umeå Energi: Inom runt fem år kan det säkert vara realistiskt. Framförallt om man skapar små integrerade samhällen som kopplar ihop sig och kan använda varandras lagrade el.

Dessa typer av communities har börjat växa fram i Tyskland redan (se vår intervju med Sonnen Batterie, red. anm). Jag ser framför mig att när priserna på batterier går ner tillräckligt så kommer vi till och med att kunna ha extra batterier och åka och köpa fler uppladdade om vi behöver (som man gör med t.ex. gastuber idag). Flera villor som byggs idag är mer anpassade för dessa lösningar. Det är kanske lite längre väg att gå med äldre 70- eller 80-tals villor men med något reservaggregat kan det gå även där.

Emma, Varberg Energi: Det ligger nog en bit in i framtiden men det är absolut möjligt. Vi tittar t.ex. på lösningar där solceller och batterier kombineras med vätgaslösningar. Det finns exempel där denna kombination har gjort att man redan idag kan koppla loss sig från nätet.

Kommer vi dit i Sverige? Vill vi det?

Eva, Umeå Energi: Nja. En del kommer nog att vilja koppla loss sig och det är svårt att sia om hur stor andel. Men de flesta är nog fortsatt mer bekväma och riskaverta och kommer vilja ha den trygghet som nätkoppling innebär. På något sätt kommer vi nog även i framtiden vara sammankopplade, men det kanske så småningom kommer bli på andra sätt.

Emma, Varberg Energi: Vill vi komma dit? Vi har ju en mycket bra infrastruktur idag. Den bör vi fortsätta att utnyttja. Men det blir viktigare för nätbolagen att ta hand om sina kunder. Det är flera som idag är arga på nätbolagens agerande och då är risken större att man väljer att koppla loss sig så fort det går. Jag kan se att det skulle vara bra om vissa områden kunde ha frikopplade system. T.ex. de mer avlägsna områden dit det är dyrt och svårt att dra elnät. Där kan andra lösningar med gemensamma batterier, vätgas och så vidare, vara helt logiska och mycket intressanta

Annons

Annons

Annons