Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Startskottet för Solkusten Blekinge

Foto: Flickr/Creative commons/Pieter Morlion
Foto: Flickr/Creative commons/Pieter Morlion
Publicerad av
Jessica - 31 maj 2017

Satsningen Solkusten Blekinge har nu kickat igång. Där ingår bland annat en solkarta där alla hustak och fasader i länet finns med, skriver Sydöstran.

– Det är en av de första länsvisa solkartorna i Sverige. Från den 9 juni ligger kartan ute på länsstyrelsens webbplats, säger Samuel Karlström, klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen och Klimatsamverkan Blekinge samarbetar för att öka solenergin och locka fler turister till länet.

Therése Samuelsson är ny energi- och klimatrådgivare i Karlskrona, Olofström och Sölvesborg.

– Mitt jobb är bland annat att informera om den senaste solcellstekniken, ekonomi och lönsamhetskalkyler. Jag lyfter också fram möjligheterna att söka investeringsbidrag via länsstyrelsen. Företagare kan få bidrag med 30 procent av den totala investeringen och för privatpersoner är bidragsandelen 20 procent. Då ingår både arbets- och materialkostnader vilket är annorlunda mot exempelvis ROT som bara omfattar arbetskostnaderna. Länsstyrelsen har inom det EU-finansierade projektet Sol i Syd, tagit fram ett nytt regionalt mål för solenergi.

– I dag finns det 212 anläggningar i länet med en total effekt på 3,3 megawatt. För att nå målet till 2030 behövs stora ansträngningar och insatser. Men solceller är populärt i Blekinge och under 2016 ökade den totala installerade effekten med 74 procent, säger Samuel Karlström.

Annons

Annons

Annons