Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Grönt för solcellsanläggning på Ågesta gård

Foto: Flickr/creative commons/coniferconifer
Foto: Flickr/creative commons/coniferconifer
Publicerad av
Jessica - 24 maj 2017

Nyligen beslutade Tillsynsnämnden att ge dispens från strandskyddet för en solcellsanläggning vid Ågesta gård vid östra sidan av Ågestasjön.

– Huddinge är en växande kommun och när vi växer så måste vi också tänka hur vi växer hållbart. Då är det glädjande att det finns företagare som väljer att gå före och prövar nya mer miljösmarta lösningar. Det är initiativ som vi vill uppmuntra. Jag hoppas fler företagare väljer samma väg, säger Jennifer Lind (M), tf ordförande i tillsynsnämnden.

Solcellsanläggningen kommer att placeras på en inhägnad paddock som inte längre används. Intill den tilltänkta anläggningen går friluftsstråket i Orlångens naturreservat.

– Den här solcellsanläggningen ska säkra elförsörjningen för Ågesta gård. Därför borde den tillåtas inom naturreservatet. Det finns en pedagogisk poäng i att anläggningen ligger längs med friluftsstråket. Många kommer att se den och den kommer vara inspirerande för andra att välja en liknande lösning, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd i Huddinge.