Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

Grönt för solcellsanläggning på Ågesta gård

Foto: Flickr/creative commons/coniferconifer
Foto: Flickr/creative commons/coniferconifer
Publicerad av
Jessica - 24 maj 2017

Nyligen beslutade Tillsynsnämnden att ge dispens från strandskyddet för en solcellsanläggning vid Ågesta gård vid östra sidan av Ågestasjön.

– Huddinge är en växande kommun och när vi växer så måste vi också tänka hur vi växer hållbart. Då är det glädjande att det finns företagare som väljer att gå före och prövar nya mer miljösmarta lösningar. Det är initiativ som vi vill uppmuntra. Jag hoppas fler företagare väljer samma väg, säger Jennifer Lind (M), tf ordförande i tillsynsnämnden.

Solcellsanläggningen kommer att placeras på en inhägnad paddock som inte längre används. Intill den tilltänkta anläggningen går friluftsstråket i Orlångens naturreservat.

– Den här solcellsanläggningen ska säkra elförsörjningen för Ågesta gård. Därför borde den tillåtas inom naturreservatet. Det finns en pedagogisk poäng i att anläggningen ligger längs med friluftsstråket. Många kommer att se den och den kommer vara inspirerande för andra att välja en liknande lösning, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd i Huddinge.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...