Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Projekt undersöker cirkulära affärsmodeller

Många svenska möbler tillverkas i trä. Foto: Flickr/creative commons/Liam Lysaght
Många svenska möbler tillverkas i trä. Foto: Flickr/creative commons/Liam Lysaght
Publicerad av
Jessica - 24 maj 2017

Tillsammans har RISE, Swerea IVF och IDC har i samarbete med svensk möbelindustri utvecklat och utvärderat olika cirkulära affärsmodellskoncept för att öka återanvändningen av offentliga möbler. Förhoppningen är bland annat att modellen ska kunna funka som en inspiration för andra industrier och branscher.

Sverige har en stark möbelindustri och tillverkar ofta möbler av naturmaterial. Nästan en fjärdedel av möblerna utgörs av kontorsmöbler, varav många slängs i förtid när verksamheter flyttar eller när deras behov ändras.

Det Vinnova-finansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” har under åren 2015-2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller för i första hand offentliga möbler. Tillsammans har tjugo aktörer från hela värdekedjan; från underleverantörer, möbelproducenter, återförsäljare och användare till forskare och branschorgan, samarbetat kring affärsutveckling, kundincitament, produktdesign, logistik, hållbarhets- och certifieringsfrågor.

– Det har i projektet visat sig att det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar med att använda cirkulära affärsmodeller i möbelindustrin, genom till exempel återanvändning, uppgradering och renovering. I ett exempel kunde en stols totala klimatpåverkan minskas med 35 procent genom att byta en linjär affärsmodell mot en cirkulär, säger Emma Rex, forskare på RISE.

Projektet, som nu håller på att avslutas, har sammanfattat sina resultat i en populärvetenskaplig skrift.

– Vi hoppas också att skriften kan fungera som inspiration för andra industrier och branscher som funderar på en övergång till mer cirkulära affärssystem, säger Lars Tööj, projektledare på IDC.