Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Miljömässiga och socioekonomiska fördelar med svensk biodrivmedelsproduktion

Foto: Flickr/Creative commons/Susanne Nilsson
Foto: Flickr/Creative commons/Susanne Nilsson
Publicerad av
Jessica - 09 jun 2017

– Biodrivmedel gör mer än bara ersätter fossila drivmedel i transportsystemet. Bland annat är energin och användningen av de biprodukter som kommer ur produktionen viktiga aspekter, tillsammans med socioekonomiska fördelarna som biobränslen skapar i form av regional utveckling och nyskapande identitet. Dessa mervärden är viktiga att få med om man ska ge en helhetsbild över det värde som biodrivmedel har i en cirkulär och biobaserad ekonomi, säger Michael Martin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå tekniska universitet, Bio4Energy och Lunds universitet har utvärderat den svenska biodrivmedelsproduktionen. Resultatet ska visa att det finns många miljömässiga och socioekonomiska fördelar som man bör ta hänsyn till vid utformningen av framtida styrmedel för biodrivmedel.

Ett alltför snävt fokus på enbart utsläppsminskningar från användningen av biodrivmedel istället för fossila drivmedel fångar inte hela värdet av biodrivmedelsproduktion för svensk ekonomi, menar forskarna. Det finns ytterligare fördelar visar studien.

Exempel inkluderar de fördelar som kan uppstå från biprodukter från spannmålsbaserad etanolproduktion, rötrester från biogasproduktion, och värmeintegration med biodrivmedelsanläggningar. Biodrivmedelsproduktion ska också skapa många arbetstillfällen, regional utveckling och utsläppsminskningar.

– Om man tar hänsyn till dessa, icke-bränslerelaterade fördelar, kan det sammantaget innebära att svensk biodrivmedelsproduktion leder till 50 procent större minskning av växthusgasutsläpp jämfört med om endast de ersatta fossila drivmedlen beaktas, säger Michael Martin.

Annons

Annons

Annons