Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Regeringen föreslår ändring av naturgaslagen

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Flickr/Creative commons/ Svenska Mässan
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Flickr/Creative commons/ Svenska Mässan
Publicerad av
Jessica - 05 jun 2017

I en proposition föreslår regeringen att naturgaslagen ska ändras för att underlätta inmatningen av biogas i ett naturgasnät. Syftet är att ge ökad insyn och öppenhet kring de tekniska krav som ställs vid inmatning av gas.

Propositionen innebär att en innehavare av naturgasledning blir skyldig att på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om sådana villkor för anslutningen som gäller gasens kvalitet, lukt och tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren.

– Våra förslag skapa förutsättningar för att svenska biogasproducenter ska få tillgång till naturgasnätet på likvärdiga, objektiva och icke-diskriminerande villkor. Bättre distribution av biogas är nödvändigt för att underlätta övergången till ett fossilfritt samhälle, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. 

I propositionen redovisas också regeringens bedömning att det i nuläget saknas tillräckliga skäl att införa en särskild skyldighet att ansluta produktionsanläggningar och att införa regler om ansvaret för gasens kvalitet

Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R2016:06), ligger till grund för regeringens förslag och bedömningar av ändringarna i naturgaslagen (2005:403). Propositionen överlämnas till riksdagen.

Annons

Annons

Annons