Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Branschen samarbetar för att uppmärksamma cirkulär ekonomi

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige. Fotograf: Daniel Löfstedt
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige. Fotograf: Daniel Löfstedt
Publicerad av
Jessica - 24 maj 2017

- Genom att underlätta samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom avfall, energi, vatten och avlopp, kan vi cirkulera mer. När vi tar vara på överskottsenergi och resurser används klokare sparar vi både pengar och miljö, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

I en ny film beskriver branschorganisationerna Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

- Stockholm är ett bra exempel på hur samverkan kan minska både utsläpp och resursanvändning. Inom projektet Öppen fjärrvärme köper Fortum Värme upp överskottsvärme från bland annat datorhallar och livsmedelsbutiker och återanvänder den i fjärrvärmenätet. Där kommer även överskottsvärme från avloppsreningsverken till nytta, liksom värme från produktion av biokol, ett annat samarbete inom staden. Och avfall som inte kunnat återvinnas på annat sätt blir el och fjärrvärme till stockholmarna, fortsätter Pernilla Winnhed.

De fyra branschorganisationerna uppmanar både enskilda och politiker att bidra.

Under årets Almedalsvecka i Visby arrangerar de fyra organisationerna ett seminarium på samma tema; Cirkulär ekonomi i praktiken.

Annons

Annons

Annons