Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 26 2019
Senaste Nytt

Uppföljning av de energipolitiska målen

Figur som visar andelen förnybar energi åren 2005-2015. Källa: Energimyndigheten
Figur som visar andelen förnybar energi åren 2005-2015. Källa: Energimyndigheten
Publicerad av
Jessica - 23 maj 2017

Rapporten Energiindikatorer 2017 är en uppföljning av de energipolitiska målen, lanserad av Energimyndigheten.

Den ska visa bland annat att den förnybara energin fortsätter att öka i Sverige och uppgick till 54 procent år 2015, beräknat enligt förnybarhetsdirektivets metod.

– Framför allt är det användningen av biobränsle inom transportsektorn och vindkraftens utbyggnad som bidragit till att öka andelen förnybart de senaste åren, säger Alexander Meijer, analytiker på Energimyndigheten.

Under de senaste tio åren har andelen förnybart ökat med 14 procentenheter. Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades år 2012 och årets Energiindikatorer visar att den förnybara andelen fortsätter att öka.

Elproduktionskapaciteten ökade år 2016 i jämförelse med föregående år och Sverige fortsatte att nettoexportera el. Vindkraften är det kraftslag som bidragit mest till ökningen.

Annons

Annons

Annons