Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Kvartalsrapport: Gemensam elcertifikatsmarknad

Foto: Tom Taker
Foto: Tom Taker
Publicerad av
Jessica Nejman - 19 maj 2017

Energimyndigheten har lanserat kvartalsrapport nr 1 år 2017 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden. Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 18,3 terawattimmar tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,7 terawattimmar byggts i Sverige och 3,6 terawattimmar i Norge.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion till utgången av 2020. Under första kvartalet 2017 har det tagits i drift 0,4 terawattimmar i Sverige och 0,1 terawattimmar i Norge.

Rapporten är gemensamt gjord av Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) som innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling

Här kan du läsa rapporten. 

Annons

Annons

Annons