Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 22 2018
Senaste Nytt

Investeringar ett måste i framtidens elnät

Foto: Garrett TT
Foto: Garrett TT
Publicerad av
Jessica Nejman - 18 maj 2017

Energiföretagen lyfter den senaste Nils Holgersson-rapporten vilken lyfter höjda elnätsavgifter det senaste året på i genomsnitt 7,5 procent med stora skillnader inom landet. Energiföretagen menar att förklaringarna finns i energisystemets utveckling och elnätets anpassning till detta. Att förutsättningarna är lokala ska förklara prisvariationen.

 – Ett väl fungerande elnät är en förutsättning för att samhället ska fungera. Det kräver underhåll och utveckling av näten. Vi vill inte hamna i järnvägens situation där uteblivna investeringar fått stora följder, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Leveranssäkerheten i Sverige är hög, men den skiljer sig över landet. I vissa delar är det vanligare med elavbrott än i andra. Det är framför allt i glesbygdsnäten som leveranssäkerheten är lägre och måste förbättras, menar Energiföretagen. Här har stora investeringar gjorts och kommer att göras. De senaste 15 åren har elnätsföretagen satsat ungefär 50 miljarder kronor på att säkra näten mot vädrets makter, oftast genom att ersätta luftledningar med elkablar i marken.

Branschorganisationen listar några av utmaningarna för elnäten:

- Elsystemet befinner sig i stor förändring på produktionssidan med alltmer kraft som vindkraft och solenergianläggningar. Det påverkar också elnäten som måste anpassas till fler produktionskällor med mindre planerbar produktion

- På sina håll är elnäten äldre – de byggdes i många fall på 1950-talet och 20 år framåt –  och behöver av det skälet rustas.

- Den stora inflyttningen till storstäderna påverkar förutsättningarna. Den stora byggboomen innebär att det blir trångt på elnätet vilket påverkar hur lätt det går att ansluta de nya bostäderna. I en avfolkningsbygd är utmaningen den motsatta när färre kunder är med och delar på kostnaden.

- En stor orsak till att det krävs investeringar i elnäten är också framtidens ökade krav på smarthet i näten.

– Här handlar det om att kunderna ska kunna bli mer flexibla i sin elanvändning. Andra nya inslag är att fler vill producera sin egen el hemma, ofta med solceller, vilket påverkar elnätens design. Fler elfordon som behöver kunna laddas på många platser, kan också förväntas, säger Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed.

Energimarknadsinspektionen, Ei, granskar att elnätsföretagens avgifter är skäliga och beslutar om intäktsramar för fyraårsperioder. Hittills har flera fall avgjorts i domstolar vilket har gett elnätsföretagen rätt att ta ut de avgifter som varit nödvändiga för drift och underhåll av elnäten. Nu utreds regleringsmodellen av Ei. Pernilla Winnhed igen:

– Vi välkomnar att frågan utreds. Intäktsregleringen är central eftersom den sätter ramarna för intäkter och styr investeringarna. Förutsägbarhet är nödvändigt för att elnätsföretagen ska kunna jobba långsiktigt och utveckla näten, samtidigt som elnätsföretagen måste få kostnadstäckning och marknadsmässig avkastning. Modellen ska också uppmuntra till kostnadseffektivitet och ta hänsyn till företagens olika förutsättningar.

Annons

Annons

Annons