Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Olika bränsleblandningar kan öka bränsleflexibiliteten och minska miljöpåverkan

Foto: Lukas Benc
Foto: Lukas Benc
Publicerad av
Jessica Nejman - 17 maj 2017

Ny forskning ska visa att det går att öka bränsleflexibiliteten och minska miljöpåverkan genom bränsleblandningar av metan, etan, propan och vätgas i gasturbiner.

– Möjligheten att blanda olika bränslen vid gasturbinförbränning betyder både en minskad miljöpåverkan från elproduktionen och en ökad möjlighet att kunna producera el vid just de tillfällen när behovet är stort, säger Elna J. K. Nilsson forskare på Lunds universitet som lett studien.

Elna har tillsammans med kollegor på Chalmers och Siemens gjort experiment som visar trender i flammornas karaktär, till exempel hur en höjd flamhastighet som blir resultatet när vätgas blandas in i bränslet motverkas av en tryckökning. Förståelsen för hur olika bränsleblandningar svarar på förändring av fysikaliska parametrar som tryck är viktigt för att förbränningen ska kunna göras effektiv och säker.

En viktig framtida så kallad energibärare är vätgas, ett bränsle som kan produceras från en rad förnybara processer och som inte släpper ut några miljöfarliga komponenter vid förbränning. Målet med den här forskningen har varit att undersöka hur förbränningen påverkas av olika sammansättningar av bränsle när exempelvis metan, etan, propan eller vätgas blandas in. Resultaten syftar till att kunna bidra till en större bränsleflexibilitet och mindre miljöpåverkan när el produceras i gasturbiner.

Annons

Annons

Annons