Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Laddgator, en möjlighet i framtidens stad

Foto: Power Circle
Foto: Power Circle
Publicerad av
Jessica Nejman - 16 maj 2017

En laddgata innebär flera laddpunkter placerade tillsammans på gatumark. Främst normalladdpunkter, men även snabbladdpunkter kan finnas på en laddgata, skriver Olle Johansson, vd Power Circle som tror att de kommer bli en möjlighet i framtiden.

Han lyfter också att syftet med laddgator är att skapa möjlighet för boende att ladda bilen där de normalt har bilen parkerad över natten – på gatan utanför huset. De kan också användas av bilpooler och är ett bra verktyg för storstäder som saknar övrig ytparkering där laddinfrastruktur lämpar sig.

Enligt Olle Johansson kan laddgator vara ett kraftfullt verktyg för kommunen att stimulera till byte från avgasbilar till laddbara bilar, antingen genom att själva etablera laddgator eller genom att erbjuda nyttjanderättsavtal.

”Sverige har länge legat efter andra länder med implementeringen av laddgator i storstäderna, men nu börjar det hända. I Stockholm etableras nu ett stort antal laddgator. Sammantaget byggs nu mer än tio laddgator i Stockholm, med både normal- och snabbladdstationer. I och med detta kommer det att bli relativt tätt med snabbladdstationer i centrala Stockholm. Förutom möjligheter för boende kan detta också skapa möjligheter för yrkestrafiken – kommer vi att få se fler eldrivna taxibilar, fler eldrivna budbilar och fler elektriska hantverkarbilar nu? Kanske kan detta också på sikt innebära att Stockholms gator blir intressanta för fler bilpooler med laddbara bilar.”

Annons

Annons

Annons