Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Fortum vill riva dammen i Arvika

Kolsjön. Foto: Fortum
Kolsjön. Foto: Fortum
Publicerad av
Jessica - 10 maj 2017

Det finns en regleringsdamm i Kolsjön, Arvika, som Fortum anser inte längre bidrar så mycket till det svenska elsystemet.

Därför vill nu företaget riva ut dammen och låta vattnen återgå till sitt naturliga flöde. I samband med utrivningen, som Fortum nu har skickat in en ansökan om, kommer biotopförstärkande åtgärder att utföras för att främja den biologiska mångfalden.

Rivningen innebär rent praktiskt att Kolsjönsdammens tröskel samt den omgivande betongen som dammen är uppbyggd av rivs ut till fast botten.

– Kolsjön har reglerats under lång tid. Från början främst för flottning och vattenverk, säger Katarina Erelöf, ansvarig för projektet på Fortum. Nu när vi försöker skapa ett förnybart elsystem i Sverige så är reglering och möjligheten att producera el när det verkligen behövs avgörande. Dammen i Kolsjön har dock väldigt lite betydelse för den funktionen så här bedömer vi att det finns goda möjligheter att riva dammen och förbättra för den lokala biologiska mångfalden, fortsätter Katarina.

Fortum tror att rivningen kommer att gynna lokala naturvärden i Kolsjön och Kolån. Vid en utrivning skapas fria vattenvägar för fisk och annan fauna och vattenflödet återgår till ett mer naturligt tillstånd. Utöver detta så kommer Fortum att genomföra biotopförbättrande åtgärder i området. Detta för att främja naturliga livscykler hos bland annat öringen.

– Vi kommer att lägga ut natursten och naturgrus där dammen finns idag, säger Katarina Erelöf. Vi kommer också att anlägga lekbottnar för öring bland annat i Kolån. Vi kommer att göra dessa åtgärder i samråd med fiskevårdsexperter så att vi får bästa resultat. Vi tror att detta kommer stärka den biologiska produktionen i området, fortsätter Katarina Erelöf, Fortum.

Annons

Annons

Annons