Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Nationellt projekt för att informera om solel

Foto: David Trebosc
Foto: David Trebosc
Publicerad av
Jessica - 05 maj 2017

I ett projekt på uppdrag av Energimyndigheten samlas nu omkring hälften av Sveriges energi- och klimatrådgivare i ett nationellt projekt för att få fler villaägare att installera solceller på sina hustak.

Rådgivarna kommer att göra en rad informationsaktiviteter över hundra kommuner runt om i landet. Projektet ingår i en större satsning för att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Projektet startade under april månad och pågår under resten av året. Seminarier, studiecirklar, studiebesök och rådgivning direkt till enskilda hushåll är några exempel på informationsaktiviteter.

– För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget räcker det ofta med information. Genom att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk kan rådgivningen hjälpa många villaägare i deras beslut kring solceller, säger projektledaren Alvar Palm, Hållbar utveckling Väst.

Det många villaägare inte vet är att taket inte behöver ligga i perfekt söderläge.

– Öst och väst går också utmärkt och ger till och med en bättre matchning mot konsumtionen, eftersom hushållen ofta använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket, säger Alvar Palm.

Solelsprojektet är ett av tre insatsprojekt, som utförs på uppdrag av Energimyndigheten. De två andra projekten handlar om smarta belysningslösningar i bostadsrättsföreningar och att bilister ska ha rätt tryck i däcken. Gemensamt för projekten är att de är en nationell satsning som tillsammans samlar landets samtliga energi- och klimatrådgivare. Projekten ska utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder och ge verktyg för att arbeta strukturerat och uppsökande.

– Vi vill stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen genom tydligt utpekade målgrupper och gemensamma arbetsmetoder, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

 

Du kan läsa mer solenerginyheter på www.solenerginyheter.se

 

Annons

Annons

Annons