Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Fler EU-länder närmar sig miljömålen

Foto: Aaron Crowe
Foto: Aaron Crowe
Publicerad av
Jessica - 04 maj 2017

Till 2020 har EU som mål att 20 procent av all energi ska komma från förnybara källor.

För de flesta EU-länder har omställningen gått bra, för vissa inte så bra, men för Sverige har det gått väldigt bra, skriver Kundkraft.

Enligt siffror från Eurostat har andelen förnybar energi som används inom EU ökat till totalt 17 procent år 2015. Dubbelt så mycket jämfört med 2004 års andel på 8,5 procent och inom intervallet för 2020-målet på 20 procent, skriver Kundkraft.

Andelen förnybar energi ökade i 22 av de 28 medlemsstaterna. I förhållande till målet för 2020 ligger Kroatien bäst till med 29 procent förnybart jämfört med målet på 20 procent.

– Sverige har i dag en andel på 53,9 procent förnyelsebar energi jämfört med målet på 49 procent förnyelsebart. Därmed har Sverige störst andel förnyelsebar energi inom EU och även Sverige har uppnått målet för 2020, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.

Annons

Annons

Annons