Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Brittisk tokamakreaktor ST40 producerade första plasman

Fusionsreaktor ST40. Tokamak Energy´s mål är att kunna mata fusionsenergi i nätet senast år 2030. Foto:Tokamak Energy
Fusionsreaktor ST40. Tokamak Energy´s mål är att kunna mata fusionsenergi i nätet senast år 2030. Foto:Tokamak Energy
Publicerad av
Markku Björkman - 03 maj 2017

Storbritannien tog nyligen ett jättekliv framåt mot en ny ren energiform när fusionsreaktorn ST40 producerade dess första plasma. Det var ett ytterligare steg närmare alstring av elektricitet med hjälp av fusionsenergi.

Företaget Tokamak Energy, som äger så kallade tokamak - reaktorn har som mål att åstadkomma en plasmatemperatur runt 100 miljoner grader Celsius fram till 2018. Det vore sju gånger varmare än i solens mitt.  Precis där ligger även fusionens tröskel. Där kan väteatomerna börja smälta in i helium, vilket i sin tur sätter igång en gränslös process av ren energi.

- När vi tog fram plasman var det en verkligt stor dag för utvecklingen av fusionsenergin i Storbritannien och i världen", konstaterade David Kingham, VD för Tokamak Energy, företaget bakom ST40.

- Vi genomförde världens första kontrollerade framtagning av plasma med en fusionsanläggning, som har planerats, byggts och som bedrivs av ett privat företag. ST40 är en reaktor som i princip klarar av smälttemperaturer upp till 100 miljoner grader. Reaktorn är dessutom ytterst kompakt och kostnadseffektiv. När vi säger att vi kan alstra energi handlar det snarare om år än årtionden, betonade David Kingham.

Företaget Tokamak Energy, som har sitt säte i Oxfordshire, växte fram inom Culham Centrum för fusionsenergi. Företaget grundades i 2009 med syfte att utforma och utveckla små fusionsreaktorer. Tokamak Energy´s mål är att kunna mata fusionsenergi i nätet senast år 2030.

Nästa steg för ST40 består av att slutföra installationen och driftsättningen av en komplett anhopning av magnetspolar, som behövs för att reaktorn ska kunna nå de temperaturer som krävs för fusion. Först efter det kan det bli möjligt för ST40 att uppnår plasmatemperaturer på 15 miljoner grader, vilket är lika varmt som i mitten av solen. Målet är att kunna åstadkomma detta under hösten 2017.

Efter milstolpen på 15 miljoner grad blir det dags för ST40 att producera plasma vid 100 miljoner grader under år 2018. Detta kommer att bli ett rekord enligt Kingham, ”eftersom plasman kommer då att nå en temperatur, som aldrig tidigare har uppnåtts i ett privatägt och privatfinansierad fusionsreaktor.”

- Vi kommer fortfarande att behöva betydande investeringar, många akademiska och industriella samarbetspartner, engagerade och kreativa ingenjörer och forskare och en utmärkt leveranskedja. Men vi befinner oss redan vid halvvägs till målet. Med hårt arbete kommer vi att kunna leverera fusionskraft i kommersiell skala senast 2030, betonade David Kingham.