Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

”Dagens lagstiftning – omodern och orimlig”

Foto: Plien
Foto: Plien
Publicerad av
Jessica - 03 maj 2017

I en debattartikel i Dagens Industri (DI) skriver författarna från nätverket Solelkommissionen: Anders Lago, förbundsordförande, HSB Fredrik Wirdenius vd, Vasakronan, Johan Skoglund, vd JM, Johan Öhnell ordförande, Solkompaniet samt Mats Fagerström vd, Telge Energi, om dagens lagstiftning kring solel.

Enligt författarna är dagens lagstiftning omodern och orimlig – den ska ”låsa in” solelen i den fastighet där den produceras.

Lagstiftningen anses vara gammaldags och följer inte med omställningen från fossilt till förnybart samt omställningen till ett decentraliserat energisystem med många små producenter av solel.

”Fortfarande låser regelverken in solel i den fastighet elen produceras i. Skatteverket har tidigare kommit fram till att el bör kunna använda elnätet så länge som den inte säljs. Nu är det hög tid för energiminister Ibrahim Baylan att agera och öppna elnäten för allmänheten.”

Författarna tar upp Tyskland som ett exempel av ett land med nästan samma solinstrålning som Sverige, men som har passerat en miljon solelanläggningar. Sju procent av elen kommer från solen, medan vi i Sverige har en tusendel solel i våra nät. Efterlängtade reformer har underlättat men regelverken ska fortfarande vara orättvisa och baserade på en traditionell elmarknad.

”Dagens lagstiftning skapades i en tid då det fanns ett fåtal stora elproducenter och många elkunder. I dag går vi istället mot en elmarknad med mängder av mikroproducenter, som med hjälp av solceller producerar egen el. På en sådan elmarknad framstår dagens lagstiftning som föråldrad, då den stoppar överföring av solel från byggnader med överskott till de med underskott. Om en elkund använder elnätet och flyttar solel mellan egna byggnader utlöser det full energiskatt, trots att någon försäljning av el inte ägt rum. Konsekvensen blir till exempel att bostadsrättsföreningen inte kan täcka det soliga taket på en byggnad helt med solceller, eftersom elen inte kan användas i alla byggnaderna i föreningen. Samma sak gäller för allmännyttiga bostadsbolag, företag och privatpersoner. Självklart ska man kunna föra el från den soliga sommarstugan till lägenheten i stan.”

Solelkommissionen har som målsättning att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030, men för att det ska bli möjligt måste alla ha tillgång till elnäten, menar dem. Det är hög tid för att modernisera lagstiftningen för att tillvarata soliga tak och ge fler tillgång till lokalproducerad solel, samt låta elkunderna få använda de gemensamma elnäten.

 

Läs mer solenerginyheter på www.solenerginyheter.se

 

Annons

Annons

Annons