Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

”Möjligt att generera 10 terawatt el från solljus före 2030”

För att kunna uppnå full potential för PV-teknik i den globala energinekonomin behövs det fortsatta framsteg inom vetenskap och teknik. Foto: Pixabay
För att kunna uppnå full potential för PV-teknik i den globala energinekonomin behövs det fortsatta framsteg inom vetenskap och teknik. Foto: Pixabay
Publicerad av
Markku Björkman - 27 apr 2017

Solens årliga potential av energi ligger långt över världens energiförbrukning, men målet att använda solen för att täcka en betydande del av den globala efterfrågan på el har långt ifrån realiserats.

Forskare från US Department of Energy National Renewable Energy Laboratory (NREL) utvärderade nyligen tillsammans med forskare från japanska och tyska industriföretag och universitet, utsikterna för fotovoltaikteknologins framtid och skisserade en potentiell global färdväg för produktion av en betydande del av världens el med hjälp av solenergi.

Nu har forskarnas vetenskapliga åsikter publicerats i en skrift under rubriken: ”Terawatt-Scale Photovoltaics: Trajectories and Challenges”.

Femtiofem forskare diskuterade om de politiska initiativ och tekniska framsteg som behövs för att kunna främja en betydande expansion av solenergi under närmaste två årtionden.

- När vi träffades var alla överens om att diskussionen måste föras på terawattnivå, men för att kunna uppnå full potential för PV-teknik i den globala energinekonomin behövs det fortsatta framsteg inom vetenskap och teknik. Det gäller att sammanföra globala forskargrupper för att kunna lösa de utmaningar som är relaterade till vår målsättning. Det vore ett viktigt steg i rätt riktning, sade en av skriftens författare och chefen för NRELs Materials Science Center, Nancy Haegel.

Fotovoltaikbranschen (PV) genererade cirka 1 procent av den totala elproduktionen globalt 2015. Volymen omfattade också cirka 20 procent av nya installationer. International Solar Alliance hade satt upp minst 3 terawatt eller 3000 gigawatt solkraftkapacitet som mål fram till år 2030, utöver den nuvarande installerade kapaciteten på 71 gigawatt.

Men även de mest optimistiska prognoserna har hamnat under den faktiska distributionen av PV under det senaste decenniet. Och därför upptecknar den tidigare nämnda GA-SERI-studien ett mera troligare, mindre blygsamt koncept på mellan 5 och10 terawatts PV-kapacitet senast 2030.

För att kunna uppnå denna kvantitet måste fortsatta tekniska förbättringar och kostnadsminskningar genomföras, skriver forskarna, liksom en fortsättning av incitamentsprogram för att täcka kostnader som uppstår när PV-system stängs av vid uppdatering.

GA-SERI- forskare och en rad andra experter tror alltså att det är fullt möjligt att uppnå 5-10 terawatt PV-kapacitet fram till år 2030 om följande utmaningar kan bemästras:

En fortsatt minskning av kostnader för PV samtidigt som prestandan hos solpaneler förbättras.

En minskning av kostnaderna för den tid som krävs för att utöka tillverknings- och installationskapaciteten.

Byggnation av mer flexibla nät som klarar av höga nivåer av PV med hjälp av ökad lastskiftning, energilagring och/eller överföring.

En ökning av efterfrågan på el genom att den används i större utsträckning för transport och uppvärmning och/eller för kylning.

Fortsatta framsteg ifråga om energilagring för energi som genereras av solenergi.

Materialet tillhandahålls av DOE/National Renewable Energy Laboratory. 

Annons

Annons

Annons