Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Överklagan kring ökad vattenavledning får avslag

Foto: Ekom AB
Foto: Ekom AB
Publicerad av
Jessica - 27 apr 2017

Mark- och Miljööverdomstolen (MöD) har gett ett avslag på Kammarkollegiets och Länsstyrelsen i Västernorrlands läns överklagan av Mark- och Miljödomstolen tidigare dom angående ökad vattenavledning genom turbinerna vid Långbjörns och Lasele kraftstationer i Ångermanälven.

Anledningen till överklagan ska bland annat ha varit att Kammarkollegiet (KK) och Länsstyrelsen menade att dessa anläggningar var en synnerligen olämplig plats att utvinna mer elproduktion.

Mats Andersson, vd och konsult på Ekom AB, sammanställde MKB för ansökan och biträtt som sötvattensekologiskt sakkunnig i förhandlingarna,

– Fokus i förhandlingarna från vår sida låg i, förutom miljöbedömningarna, att tydliggöra vår och sökandens inställning till hur ovanstående krav skall tolkas och tillämpas samt att tydliggöra att framtida arbete med miljökvalitetsnorm God Ekologisk Potential inte försvåras.

Mark- och Miljööverdomstolens avgörande är ett principiellt viktigt steg i hur detta krav skall tillämpas, skriver Ekom. MöD gör i domen en rätt gedigen genomgång av hur de ser på arbetet med miljökvalitetsnormer och bedömningar av kvalitetsfaktorer, parametrar och i slutändan icke-försämringskravet.

– Domstolen gör, i våra ögon, en rätt elegant koppling och förklaring kring hur parametrar i lägsta klass skall hanteras med avseende på ovanstående säger Mats.

Domen ska tillslut fastslå att det viktigaste är att bedöma aktiviteten i vattendraget samt att såväl försiktighetsprincipen som rimlighetsavvägningar måste göras när man tolkar de resultat som erhålls via de beräkningsmodeller som finns kopplade till bedömningen av ekologisk status och potential, avslutar Ekom.

Annons

Annons

Annons