Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Biogasen får investeringsstöd från Klimatklivet

Biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås. Foto: VafabMiljö
Biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås. Foto: VafabMiljö
Publicerad av
Jessica - 27 apr 2017

VafabMiljö rötar matavfall från företag och hushåll tillsammans med vallgrödor från lokala lantbruk på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Biogasen som produceras används som fossilfritt, miljövänligt drivmedel för bussar i kollektivtrafik, taxibilar och privatbilar. Biogödseln används av lokala lantbrukare som gödningsmedel vid livsmedelsproduktion. I dag är efterfrågan på biogas i regionen större än produktionen, skriver företaget i ett pressmeddelande.

VafabMiljö får nu investeringsstöd från Klimatklivet för att utveckla biogasproduktionen.

– Investeringsstödet ger oss möjlighet att utveckla och uppgradera vår produktion av biogas, säger Pernilla Widén, avdelningschef för Process och underhåll på VafabMiljö. Stödet innebär att vi kan fortsätta hålla den höga ambitionsnivån när det gäller miljöprestanda som vi vill ha.

Åtgärderna beräknas ge en betydande minskning av klimatbelastande utsläpp. Under den beräknade avskrivningstiden på 15 år kommer minskningen motsvara cirka 10 000 ton koldioxid per år.

Annons

Annons

Annons