Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Hannovermässans Energy-hall presenterade ny svensk syngasteknik

Meva Energy´s produktchef Torsten Hjärpe förklarade hur företagets nya förgasningsreaktor förvandlar partiklar av biomassa till syngas. Foto: Markku Björkman
Meva Energy´s produktchef Torsten Hjärpe förklarade hur företagets nya förgasningsreaktor förvandlar partiklar av biomassa till syngas. Foto: Markku Björkman
Enligt Meva Energy, är deras förgasningssystem, veterligen, det enda i världen som kan använda mjuka bränsletorkmotorer. Processens ojämförliga kontinuitet och stabila form bidrar till att gastillförseln uppvisar extremt små variationer. Foto: Meva Energy
Enligt Meva Energy, är deras förgasningssystem, veterligen, det enda i världen som kan använda mjuka bränsletorkmotorer. Processens ojämförliga kontinuitet och stabila form bidrar till att gastillförseln uppvisar extremt små variationer. Foto: Meva Energy
Publicerad av
Markku Björkman - 25 apr 2017

Meva Energy, som deltog på årets Hannovermässa presenterade företagets nya förgasningssystem i Energy-avdelningens svenska samlingsmonter.

Götegorgsföretagets produktchef, Torsten Hjärpe, beskrev Mevas teknik som en serie av förgasningsreaktioner, som äger rum i ett tätt moln av biomasspartiklar som blåses in i den förvärmda förgasningsreaktorn, där den bildar en virvel som ”spinner” ner reaktorn och låter partiklarna förgasas till syngas.

Under tiden separeras den resulterande askan från syngas med hjälp av cyklons centrifugalkrafter. När askan når bottenväggarna, ändras den nästan partikelfria syngasriktningen och askan flyter tillbaka där den går ut i ett centralt placerat rör.

Den separerade askan tvingas emellertid ner mot botten där den samlas in. I motsats till de flesta förgasare av ursprunglig flödestyp matas Meva-tekniken med luft och istället för syre, vilket utgör en mycket billigare lösning. Meva Energy har lämnat in flera patentansökningar som täcker teknikens viktigaste funktionalitet.

Meva Energys teknologi omfattar ett komplett system från förgasare till syngasrengöring för produktion av förnybar bränslegas som matas till en kraftmotor för distribuerad kraft- och värmeproduktion. Alternativt kan den resulterande förnybara gasen användas för att ersätta fossila gaser såsom naturgas eller propan exempelvis i en industriell torkningsprocess.

- Systemet är utformat som en sluten slinga och lämnar inga andra rester än aska. Dessutom är hela systemet helt automatiserat, berättade Torsten Hjärpe.

Låg kostnad

Meva Energy erbjuder teknik som omvandlar avfall från jordbruks- och trätillverkningsindustrin till energi och värme. Tekniken levereras som nyckelfärdiga kraftvärmeverk, som kan installeras i direktanslutning till industrianläggningar eller i fjärrvärmenätet. Meva Energys system kan förädla finfördelat spill såsom sågspån och jordbruksrester. Detta ger kommersiella fördelar då detta oraffinerade spill säljs till låg kostnad.

Avfallsåtervinning sker oftast i närområdet. När avfall används för kraftproduktion måste de oftast transporteras långa sträckor. Meva Energys affärsidé är att lösa detta genom att erbjuda små kraftverk på 1-5 elektriska megawatt (MWe) som kan installeras lokalt. Detta innebär att elen och värmen kommer att användas lokalt. Sammantaget möjliggör dessa kraftverk ett lönsamt cirkulärt energisystem där avfall i form av biomassa blir till energi som både produceras och konsumeras lokalt.

Meva Energy får enligt, Torsten Hjärpe, förfrågningar från kunder världen runt. Om marknaden når samma tillväxtnivåer som kraftvärmemarknaden inom rötnings-biogas har sett de senaste 20 åren, kommer tillväxtfaktorn ligga kring 100 procent.

Annons

Annons

Annons