Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Läckage på Kraftringens värmepumpanläggning

Bild på Örtoftaverket. Foto: Kraftringen
Bild på Örtoftaverket. Foto: Kraftringen
Publicerad av
Jessica Nejman - 21 apr 2017

Under normal drift av Kraftringens värmepumpanläggning på Gunnesboverket har ett läckage av köldmedia uppstått. Utsläppet är anmält till miljöförvaltningen i Lunds kommun som är tillsynsmyndighet för anläggningen.

Läckaget fastställdes den 14 april i samband med anläggningen visade avvikelser i produktion vid driftläge och en av Kraftringen operatörer då genomförde en förstärkt övervakning av anläggningen med läckageinstrument.

Maskinen stoppades för tömning och kontrollvägning av anläggningens köldmediasystem med R134a. Vid kontrollvägning så kunde det fastställas att det samlade utsläppet uppgår till totalt 6 425 kilo av köldmedia 134a, skriver Kraftringen.

– Händelsen innebar ingen personskada eller för direkt påverkan på den närliggande miljön, dock ser vi allvarligt på utsläppet då Kraftringen har höga ambitioner på miljö- och hållbarhetsområdet och läckaget ligger över de gränsvärden som finns för anläggningen, säger Mats Didriksson chef för affärsområde Energi på Kraftringen.

Kraftringen driver ett internt utredningsarbete för att fastställa den direkta tekniska orsaken till utsläppet på anläggningen.

Annons

Annons

Annons