Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 22 2018
Senaste Nytt

”Allra viktigast är att energipolitiken nu går från ord till handling”

HKW Tiefstack i Hamburg. Foto: Vattenfall DE
HKW Tiefstack i Hamburg. Foto: Vattenfall DE
Publicerad av
Jessica Nejman - 20 apr 2017

 

Nyligen presenterades detaljerna i energiöverenskommelsen av regeringen.

Vattenfall lyfter, enligt dem, några viktiga detaljer – som att Kärnavfallsfonden tillåts att placera fondmedel i aktier och företagsobligationer. Dessutom ska avgifterna till fonden betalas in under 50 år istället för som idag 40 år. Samtidigt kommer detaljer om elcertifikatsystemet och målet om 18 terawattimmar ny förnybar el till 2030.

– Många av förslagen ligger i linje med vad Vattenfall önskat, men som i alla kompromisser finns delar som vi inte ser så positivt på, säger Oskar Ahnfelt, chef för Public & Regulatory Affairs på Vattenfall.

– Allra viktigast är att energipolitiken nu går från ord till handling, vilket ger tydlighet och förutsägbarhet för Vattenfall och alla andra aktörer på elmarknaden.

För en månad sedan släppte regeringen sin proposition om att avskaffa effektskatten på kärnkraft och att sänka fastighetsskatten på vattenkraft, vilket gör att Vattenfall kan livstidsförlänga kärnkraften och säkerställa övergången till ett 100 procent förnybart energisystem, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

Gällande Kärnavfallsfonden, den statliga myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftsbolagen. Avgifterna ska finansiera framtida kostnader för att ta hand om använt kärnbränsle.

– Fonden har haft begränsade möjligheter att placera pengar, vilket gjort att tillväxten varit låg. Propositionen innebär att fonden får placera i aktier vilket ökar möjligheterna att öka avkastningen. Samtidigt kommer driftstiden för kärnkraften, och därmed beräkning av kärnfallsavgiften, att ändras. Den förlängs från 40 till 50 år, vilket gör att den årliga avgiften blir lägre. Det lättar det ekonomiska trycket på kärnkraften, något Vattenfall ser positivt på, säger Oskar Ahnfelt.

Men några av detaljerna kring elcertifikatsystemet och i vilken takt sammanlagt 18 terawattimmar förnybar el ska införas mellan år 2020 och 2030 är Vattenfall mindre positivt inställda till.

– Det behövs inte ny kraft i systemet just under denna period och vi tror heller inte att elcertifikatsystemet är rätt stödsystem framöver. På sikt skulle Vattenfall istället vilja se ett auktionsbaserat system för ny förnybar energiproduktion.

Annons

Annons

Annons