Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Europas bioenergiexperter samlades i Estland

Kees Kwant, ordförande för IEA:s Bioenergy program TCP talade inför deltagarna när Europas bioenergiexperter nyligen samlades i Estlands huvudstad Tallinn. Foto: IEA/TCP
Kees Kwant, ordförande för IEA:s Bioenergy program TCP talade inför deltagarna när Europas bioenergiexperter nyligen samlades i Estlands huvudstad Tallinn. Foto: IEA/TCP
Publicerad av
Markku Björkman - 17 apr 2017

Inför Estlands kommande ordförandeskap i Europeiska unionen har den landets regeringen informerat om sitt deltagande i International Energy Agency, IEA:s program Bioenergiteknik Collaboration (TCP).

Estniska regeringen, som "anser sig förstå vikten av hållbarhet och behovet av lämpliga regelverk inom bioenergin", informerade deltagarna på ett bioenergiseminarium om landets medverkan i TCP.

Bioenergi är det största källan för förnybar energi i dag, genom att alstra värme, el och bränsle för transporter. Trots denna potential utgör bioenergi mindre än 10 procent av den globala produktionen av förnybar el och endast 3 procent av världens transportbränsle.

Svårigheten att främja användningen av bioenergi ligger delvis i dess komplexa leveranskedja, som sträcker sig över en rad olika ekonomiska sektorer. Bioenergiprojekt kräver mer noggrant övervägande när det gäller hållbarhetsfrågor och lämpliga regelverk än andra tekniklösningar med låga koldioxidutsläpp.

Efter att ha kommit till insikt om betydelsen av denna fråga, bekräftade den estniska regeringen i början av april sitt deltagande i International Energy Agency, IEA:s program TPC. Det är första gången som Estland deltar i TCP- programmet sedan landets blev medlem i Internationella energiorganet år 2014.

Tillkännagivandet välkomnades av deltagarna i samband med ett seminarium med rubriken, “Bioenergi för framtiden”, som handlade framför allt om bioenergi i Östersjöregionen.  

Arrangemanget ägde rum den 13 april i Tallinn.  Seminariet, som hade organiserats av TCP i samarbete med IEA och Estlands regering, samlade över 70 deltagare, däribland politiska beslutsfattare, bioenergiexperter, branschföreträdare från Estland, Lettland, Finland, Sverige samt internationella experter från IEA och andra internationella organisationer.

Deltagarna diskuterade bioenergimarknadens situation och utveckling i Baltikum och möjliga politiska alternativ för att kunna utnyttja marknadens potential optimalt. Under diskussionerna informerades deltagarna av ledande beslutsfattare om Estlands kommande ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som inleds under andra halvåret 2017.

Deltagarna var eniga om att det behövs samlade ansträngningar för att påskynda utvecklingen och spridningen av avancerad bioenergiteknik. Nationella och regionala bioenergiplaner kan spela en nyckelroll när det gäller att hjälpa beslutsfattarna att identifiera vägar och metoder som är anpassade till lokala resurser.  Därutöver bör prioriteringar verkställas skyndsamt för att övervinna ekonomiska och icke-ekonomiska hinder.

Boken ”How2Guide for Bioenergy”, som nyligen publicerades av IEA och livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), är utformad för att ge beslutsfattarna vägledning och de redskap som krävs för att de kan framgångsrikt planera och genomföra färdplaner för bioenergi.

IEA genomför också en ny serie av analyser kring bioenergiteknik och undersöker scenarier i ljuset av aktuella politiska processer och för att främja och påskynda beslutsfattarnas ansträngningar vid övergången till renare energisystem. En ny upplaga av IEA:s skrift ” Technology Roadmap for Bioenergy ” är planerad och kommer att publiceras under det tredje kvartalet 2017.

 

 

Annons

Annons

Annons