Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Ett bra resultat för Njudung Energi

Foto: Risa Ikeda
Foto: Risa Ikeda
Publicerad av
Jessica Nejman - 12 apr 2017

Koncernen omfattas av Njudung Energi Vetlanda AB, Njudung Avfallshantering AB samt Njudung Vetlanda Elnät AB, skriver Vetlanda-Posten. För 2015 var resultatet drygt 25,6 miljoner kronor. För 2016 uppgick resultatet för koncernen till 37,6 miljoner kronor.

– Vi har haft bra volymer under det gångna året, säger Ola Rosander, vd för Njudung Energi till Vetlanda-Posten.  

– Vi har haft ett flertal olika projekt inom området som fungerat väl. Bland annat har vi genomfört ett större saneringsprojekt i Nässjö gällande träimpregnering. Vi har också tagit hand om större volymer oljeskadat vatten som vi sanerat, förklarar Rosander till Vetlanda-Posten. Den största tillväxten för bolaget har skett inom bredbandsverksamheten.

– Här har vi ökat antalet kunder med drygt 20 procent årligen. För bredbandsområdet har vi en fortsatt offensiv satsning som sträcker sig fram till 2019, säger Rosander till Vetlanda-Posten.

Men samtidigt som framtidstron är positiv, lyfter han ändå svårigheterna med att producera el med lönsamhet idag. Ola Rosander framhåller att koncernen står inför flera utmaningar. Priserna för elcertifikaten är låga vilket medför att koncernens tilldelade stöd för förnybar el blir mindre.

– Här är det några frågetecken som måste rätas ut. Vi vet exempelvis inte hur utbyggnaden av förnybar el nationellt sett kommer se ut de närmaste åren, säger han.

Annons

Annons

Annons