Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Miljoner till forskning kring förgasning av biomassa

Foto: Jon B Gem
Foto: Jon B Gem
Publicerad av
Jessica Nejman - 12 apr 2017

Energimyndigheten har beslutat att ge 78 000 000 kronor i stöd till den tredje etappen av centrumbildningen Svenskt Förgasningscentrum. Förgasningsteknik ses som ett storskaligt alternativ för att ersätta fossila bränslen med biomassa. Tekniken kan minska Sveriges fossilberoende i flera sektorer, bland annat transportsektorn, skriver Energimyndigheten.

Stödet ges till tre forskningsnoder som leds av Luleå Tekniska Universitet, KTH och Chalmers, under åren 2017 till och med 2021.

– Det behövs riktade satsningar för att förgasning ska bli konkurrenskraftig och komma till kommersiell användning. Svenskt Förgasningscentrum är en sådan satsning och bidrar till utvecklingen mot en fossilfri transportsektor och industri, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.

Svenskt förgasningscentrum bildades år 2011. Det är en nationell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning inom teknik för förgasning av förnybara råvaror och närliggande områden.

Annons

Annons

Annons