Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2017
Senaste Nytt

Miljötillstånd för vindpark Åndberg vinner laga kraft

Foto: United Utilities
Foto: United Utilities
Publicerad av
Jessica Nejman - 10 apr 2017

 

I december 2015 erhöll Rabbalshede Kraft miljötillstånd för vindpark Åndberg i Lillhärdal, Härjedalens kommun. Tillståndet, som omfattar upp till 57 vindkraftverk (omkring 200 megawatt), har nu vunnit laga kraft.

Området Åndberg ska till stora delar vara utpekat av Energimyndigheten som riksintresseområde för vindkraft och har mycket goda vindresurser, skriver Rabbalshede. Ansökningshandlingarna lämnades in till Länsstyrelsen 2010, därefter har Härjedalens kommun tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen skall ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västernorrlands län beviljade miljötillstånd i december 2015, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

Rabbalshede Kraft har i överenskommelse med ortsborna tecknat ett avtal om bygdepeng med föreningen Medvind för bygden i Lillhärdal.

Annons

Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.
Representanten på mässan, Deng Yanghui, tv, med kollegan, Wang Gong, berättade om att Yantai Zhenghai Magnetic Material Co, Ltd, är ett marknadsledande kinesiskt företag, bland annat när det gäller utveckling av nya energikällor och komponenter för nya motor- relaterade system. Foto: Markku Björkman.

Kinesiska företag dominerade bland internationella utställare på CWIEME

"Ledande om sintrade magneter"

CWIEME Berlin 2017 är ett världsledande event inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker i...