Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

500 miljoner till klimatåtgärder

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att Klimatklivet stärks med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige.

Foto: Solar Trade Association
Foto: Solar Trade Association
Publicerad av
Jessica - 10 apr 2017

 

Syftet med Klimatklivet är att stärka lokalt och regionalt arbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.  Hittills har 628 inkomna ansökningar beviljats vilket är en tredjedel av alla inkomna ansökningar, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

De flesta åtgärderna handlar om att installera laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas.

– Det finns ett stort engagemang ute i landet och en stark vilja att bidra i klimatarbetet. Klimatklivet har hittills lett till klimatinvesteringar inom alltifrån laddstolpar till cykelvägar och energikonvertering av chipstillverkning. Med en stärkning om ytterligare en halv miljard så kan fler men även större projekt få stöd, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Omställningen av Sverige till ett fossilfritt välfärdsland är en av regeringens mest prioriterade frågor. Klimatklivet väntas, med den föreslagna satsningen, minska de årliga utsläppen med cirka 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter.

– Regeringen har tidigare föreslagit stora tillskott till Klimatklivet. Nu tar vi ytterligare steg och tillför 500 miljoner kronor för år 2017, för att öka takten i klimatomställningen. Det här är mycket viktigt för vår tids ödesfråga. Vi bär alla ett ansvar för att värna om miljön och klimatet, säger finansminister Magdalena Anderson.

Annons

Annons

Annons