Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2018
Senaste Nytt

Siemens turbinservice – alltid steget före!

Turbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery erbjuder ständigt uppdaterade servicelösningar med fokus på hög tillgänglighet och lång livslängd. Moderniseringar och uppgraderingar för förbättrad prestanda och ökad tillgänglighet gör att turbinen alltid är redo för att möta dagens – och framtidens – krav.

Ångturbin från Siemens Industrial Turbomachinery. Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Ångturbin från Siemens Industrial Turbomachinery. Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Rebecca Fors, kundansvarig säljare hos Siemens Industrial Turbomachinery. Foto:  Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Rebecca Fors, kundansvarig säljare hos Siemens Industrial Turbomachinery. Foto: Foto: Siemens Industrial Turbomachinery
Publicerad av
Redaktionen - 05 apr 2017

– Med tillgång både till de senaste forskningsrönen och kunskap från en global flotta på tusentals maskiner erbjuder Siemens ett brett och heltäckande serviceprogram. Nöjda kunder är vår drivkraft, säger Rebecca Fors, kundansvarig säljare.

Med en gedigen erfarenhet inom energibranschen som sträcker sig över 100 år har Siemens Industrial Turbomachinery med rötter i östgötska Finspång skapat sig en bred kunskapsplattform kring sitt turbinprogram. Med driftserfarenheter över generationer tillsammans med egen avancerad forskning och utveckling bryter de oförtrutet ny mark. Siemens kan erbjuda en servicenivå likt få andra i hela världen!

Ambitionen är att erbjuda en service där kunden kan spara pengar utan att göra avkall på prestanda och tillförlitlighet på kort och lång sikt. Siemens har en unik möjlighet att uppnå detta genom tillgång till ursprungliga designberäkningar och ritningar, detaljkunskap om varje specifik komponent avseende konstruktion och funktion, blandat med de allra senaste forskningsrönen från utvecklingsavdelningen i Finspång och tillgång till hela Siemens nätverk. Tillsammans med erfarenhet från miljontals drifttimmar och driftcykler från tusentals turbiner ute i världen, kan Siemens förutse behovet av en förbättring innan ett fel uppstår.

Har koll på grejerna

– Eftersom vi redan har ritningen till turbinen och som tillverkare har vi koll på material, teknik och delar, och på så vis kan vi skräddarsy turbinstoppen både till innehåll och till frekvens. Tillverkning, utveckling och service jobbar tätt tillsammans så vi har alltid tillgång till den senaste teknologin, vilket gör att komponenterna inte bara återgår till ursprungligt skick utan kan anpassas till den senaste och förbättrade designen, säger Rebecca Fors på serviceavdelningen.

Siemens har som originaltillverkare stenkoll på komponenterna och kan på så vis erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

– Där andra servicelämnare blir tvungna att byta ut en skadad komponent kan vi som originalleverantör utvärdera om det verkligen är nödvändigt för att uppfylla gällande konstruktionskrav. Det är kostnadseffektivt för kunden, sparar tid och är bra för miljön ur ett hållbarhetsperspektiv. När vi väl föreslår ett utbyte så kan vi dessutom ofta erbjuda en förbättrad variant, säger Anna Samuelsson serviceingenjör på Siemens.

 

Massiv global flotta

Med tusentals sålda ång- och gasturbiner sålda och tillgång till Siemens kontaktnät över hela världen är det få andra företag som har samma förutsättningar.

– Vi lär oss ständigt från vår globala flotta och från nya frågeställningar från kunder, som utmanar oss samtidigt som det fyller på vår erfarenhetsbank. Vi blir på så sätt bättre hela tiden. Ett resultat av detta arbete är att vi kan erbjuda längre tid mellan revisioner och allt längre drifttider, något som ofta efterfrågas av våra kunder. Likaså har kravet på övervakningstjänster ökat markant. Kunder vill idag inte öppna en turbin för service i onödan, de vill öppna när det verkligen behövs. Vi på Siemens möter kraven genom att kontinuerligt utbyta erfarenheter och arbeta med strategisk FoU, säger Oskar Mazur produktansvarig på ångturbinservice.

 

Siemens möter framtiden

 – Vi tror att tjänster som daglig övervakning kommer att automatiseras ytterligare – en framtid där vi på Siemens interagerar mer med kunden, där kunden kan få snabbare återföring och förslag till kundanpassad åtgärd och där diagnostiken allt högre grad styr det rekommenderade underhållsprogrammet. Mycket av övervakningen är, och kommer ännu mera att vara, M2M, eller machine to machine men dialogen och närheten till kunden är alltid det viktigaste för oss.

Siemens i Finspång fungerar idag också som globalt centrum för 3d-tillverkning, eller additiv tillverkning som det också kallas, inom Siemens-koncernen. Nya miljökrav, långa serviceintervall och längre drifttider skapar utmaningar i utvecklingen av nya material och av nya tillverkningsmetoder. Additiv tillverkning av metallkomponenter till exempel genom lasersintring innebär att en laser ritar upp detaljen lager för lager på en bädd av metallpulver. Additiv tillverkning är numera en integrerad del av turbintillverkningen och används i industriell skala för att framställa prototyper, utföra reparationer och för nytillverkning av turbindelar i metall Denna tillverkningsteknik innebär ett paradigmskifte med upp till 90 procent minskade ledtider jämfört med konventionella metoder och förkortade utvecklingscykler från år till månader eller veckor.  

– Detta är inte bara framtiden, det händer redan här och nu, avslutar Oskar Mazur.

Daglig övervakning

Siemens erbjuder en daglig övervakning av utrustningen tillsammans med en driftsupport öppen dygnet runt. På så sätt skapas en nära relation till kunden i samband med snabb och kostnadseffektiv service som ökar tillgängligheten på turbinen.

– Vi erbjuder våra kunder bland annat en daglig övervakning av utrustningen. Vi samlar in kundens driftdata som vi sedan analyserar på daglig basis genom avancerade algoritmer.  På så sätt kan vi detektera avvikelser och prediktera trender och hur de utvecklas i framtiden. Genom att analysera data dagligen kan vi i ett tidigt skede meddela kunden om vi ser avvikelser och därmed initiera åtgärder långt innan någon skada skett, säger Rebecka Fors

Siemens erbjuder flexibla underhållsprogram som bygger på de data som samlas . Detta skapar mindre stilleståndstider och lägre underhållskostnader över tiden.

Hälsa och säkerhet prio 1

När turbinerna levereras har de ett komplext säkerhetsystem som är utformat för att skydda mot person- och maskinskador. 

– Får Siemens kännedom om en potentiell säkerhetsrisk, informerar de utan dröjsmål berörda kunder genom ett riktat informationsblad, en så kallad Product Safety Warning, säger Oskar Mazur. De anordnar även produktspecifika utbildningstillfällen för att höja våra kunders kompetensnivå och riskmedvetenhet.

– Våra kunder kan köra sina turbiner i årtionden och utvecklingen för att förbättra säkerheten fortgår hela tiden. När vi levererar nya uppgraderingar till gamla anläggningar så kan kunden lita på att våra produkter uppfyller dagens maskindirektiv vad gäller hälsa och säkerhet. I vissa fall är det inte tillräckligt med ett 1:1 byte, då tar vi gärna en diskussion om vilka alternativ som passar istället, säger Oskar Mazur.

Satsar på den svenska marknaden

Flera tekniker, säljare och fältservicepersonal är en del av den massiva satsningen som Siemens nu gör på den svenska marknaden. Allt som en del i att vara ett steg närmare kunden – och kunna serva alla Siemensturbiner som finns i Sverige på ett professionellt sätt.

– Vi satsar nu extra på våra turbiner i Sverige. Vår flotta har ökat stadigt under de senaste åren och vi vill möta en ökad efterfrågan och ett ökat behov med samlad kompetens och breda resurser med Finspång som bas. Det här är ännu ett viktigt steg för oss att komma närmare kunderna, säger Rebecca Fors.

Siemens i världen

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård. Genom innovationskraft och entreprenörsanda skapar vi fördelar för våra kunder och bidrar till ett hållbart samhälle. Elektrifiering, automationoch digitalisering från Siemens hjälper till att förbättra allas vår livskvalitet. Koncernen har drygt 350 000 medarbetare i över 200 länder.

I Sverige är Finspång en av huvudorterna. Här, i östgötska Bergslagen, finns Siemens Industrial Turbomachinery som är inriktat på ång- och gasturbiner.

Mera information på Siemens.com

 

Kontakt:

Rebecca Fors, Kundansvarig säljare

Rebecca.fors@siemens.com

Tel: 0122-887279

076-841 28 56

Siemens.se

 

Annons

Annons

Annons