Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Möjligt fortsatt samarbete mellan Lidköping Energi och Renhållningen

Foto: Lidköpings kommun
Foto: Lidköpings kommun
Publicerad av
Jessica - 05 apr 2017

Avtalet som skrevs mellan Lidköpings kommun och Lidköping Energi skrevs 1985. Syftet var då att minska deponering av avfall och att utvinna energi ur avfallet.

Men på grund av ändrade förutsättningar som miljölagstiftning, produktionsprocesser och prisnivåer behövs det göras nya avtal för avfallsförbränning och askhantering enligt lagen om offentlig upphandling, skriver kommunen.

Alltså kan inte Lidköping Energi och Renhållningen uppdatera sitt gamla avtal utan måste upphandla tjänsterna. Nya avtal beräknas vara klara till 1 januari 2018.

- Ur en miljö- och klimatsynpunkt är det självklart bäst om Lidköpingsbornas brännbara avfall fortsatt hamnar hos Lidköping Energi, där energin återvinns och återförs till invånarna som fjärrvärme. Då länkar vi ihop hela återvinningskedjan, säger Linda Lundström, förvaltningschef Teknisk Service.

Lidköping Energi kommer även att upphandla ett nytt avtal för hanteringen av sin bottenaska. Den har tidigare transporterats till Kartåsens avfallsanläggning där den använts som sluttäckningsmaterial – men behovet av täckningsmassor upphör, menar Peter Johansson vd Lidköping Energi.

- Vår bottenaska, som är en biprodukt från vår förbränning, kommer fortsatt att användas som till exempel täckningsmaterial i närområdet. Hanteringen av askan är sista steget i energiåtervinningen. Det är viktigt att även det hanteras med hållbarhet i åtanke, säger Peter Johansson.

Annons

Annons

Annons