Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Linköping utökar solkartan

Foto: Linköping kommun
Foto: Linköping kommun
Publicerad av
Jessica - 29 mar 2017

På Linköpings solkarta är det tänkt att boende kan hitta sin egen fastighet. En funktion i kartan gör det möjligt att beräkna hur mycket el som kan produceras med solpaneler. Det styrs bland annat av väderstreck, takets yta och lutning.

Nu har kartan utvidgats och täcker även landsbygden. Detta för att underlätta utbyggnaden solceller.

– Att kartan nu även täcker landsbygden är ett led i kommunens landsbygdsutveckling, säger Rebecka Hovenberg (MP), miljökommunalråd.

Solpanelerna står för 4 526 megawattimmar av elproduktionen i kommunen. Den totala elanvändningen är över en miljon megawatt, men solelproduktionen har de senaste tre åren ökat snabbt, liksom intresset hos olika fastighetsägare skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– När linköpingsborna sätter upp solceller på taket bidrar de till att vi når målet att bli en koldioxidneutral kommun till 2025. Dessutom kan det vara en bra affär för dem som satsar på solceller. Detta vill vi i kommunen stötta och har därför tagit fram solkartan, tagit bort bygglovsavgiften på solceller och utökar klimat- och energirådgivningen, säger Rebecka Hovenberg (MP).

Annons

Annons

Annons