Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Jämtkraft får grönt ljus av Högsta domstolen

Foto: Jämtkraft
Foto: Jämtkraft
Publicerad av
Jessica - 24 mar 2017

Jämtkraft har nu fått klartecken av Högsta domstolen för att renovera kraftstationen och anlägga en faunapassage i Långforsen.

- Jag är mycket glad över dagens besked. Frågan är ordentligt utredd och vi kan nu äntligen komma i gång med renoveringen. Långforsen kommer att kunna bidra med förnybar el samtidigt som det blir möjligt för fiskar och fauna att vandra fritt, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef elproduktion.

Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen, har tidigare prövat frågan och gett Jämtkraft rätt att renovera vattenkraftstationen och genomföra miljöåtgärder.

Dock har båda domarna överklagats av Kammarkollegiet, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund samt Älvräddarnas Samorganisation.

- Högsta domstolen har nu gjort samma bedömning som de två tidigare instanserna; att de åtgärder Jämtkraft vill göra i Långforsen svarar upp mot moderna miljökrav. Vi vill göra Långforsens kraftstation bättre, den ska kunna bidra med mer förnybar el och samtidigt ta hänsyn till biologisk mångfald – det är det som är framtidskraft, säger Tommy Borgh.

- Vi anser att miljökonsekvensbeskrivning ska göras utifrån gällande tillstånd och grundförutsättningar, det vill säga intakt damm och kraftstation. Vår motpart anser i stället att bedömning ska göras utifrån hur miljön ser ut idag med befintlig dammskada, säger Tommy Borgh.

Annons

Annons

Annons