Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

En renässans för vattenkraften

Goldisthal pumpkraftverk ligger i östra delen av tyska förbundslandet Thüringen vid floden Schwarza. Kraftverket togs i drift 2003–2004 och är ett av de största och modernaste kraftverken i sitt slag i Europa med en effekt på 1 053 megawatt. Foto: Vattenfall
Goldisthal pumpkraftverk ligger i östra delen av tyska förbundslandet Thüringen vid floden Schwarza. Kraftverket togs i drift 2003–2004 och är ett av de största och modernaste kraftverken i sitt slag i Europa med en effekt på 1 053 megawatt. Foto: Vattenfall
Publicerad av
Markku Björkman - 22 mar 2017

Den globala vattenkraftens marknadsvärde förväntas öka från 70,9 miljarder dollar år 2017 till 86,2 miljarder dollar år 2025, skriver institutet för globala marknadsanalyser, Global Data.

Kina, Brasilien och Indien samt flera andra tillväxtländer kommer enligt Global Data att investera i ett stort antal nya anläggningar och vattenkraftverk under de närmaste åren.

Politiskt stöd och miljöhänsyn för ren energiproduktion är viktiga faktorer som påverkar den globala vattenkraftmarknaden. Den kommer att påverkas av de hållbara utvecklingsmål, som antogs nyligen av FN.

Dit hör också de så kallade millennieutvecklingsmålen med anknytning till större andel av förnybar energi fram till 2030, understryker Global Data.

Samtidigt driver den globala efterfrågan marknaden verkningsfullt framåt. Vattenkraftens kapacitet förväntas öka från cirka 21,7 miljoner gigawattimmar (GWh) i 2017 till över 27 miljoner gigawattimmar år 2025.

För att världen ska kunna möta efterfrågan kommer det behövas en tydlig ökning av anläggningarnas prestanda, effektivare avgasrening och billigare el. Samtidigt försvåras analysen av att efterfrågan på el varierar från land till land.

Stora vattenkraftverk är den huvudsakliga källan för produktion av baskraft, men pumpkraftverk med toppeffekt kan möta efterfrågan ännu effektivare, tror Global Data.

Ett pumpkraftverk är särskild form av vattenkraftverk som lagrar energi i form av uppumpat vatten och producerar elenergi när den behövs.

Ett pumpkraftverk kännetecknas av ett reversibelt system med två eller flera vattenreservoarer. Reservoarerna kan vara sjöar eller anlagda bassänger. När ingen elenergi behöver skickas ut i nätet pumpas vatten från den undre till den övre reservoaren, detta sker oftast nattetid vid låg elförbrukning och lågt elpris.

Energin från pumpkraftverk uppgick globalt till 1,211 gigawatt (GW) i 2016 och den förväntas öka till 1,691 GW år 2025, uppger Global Data.

 

Annons

Annons

Annons