Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Fortum genomför miljöförbättrande åtgärder vid Acksjödammen

Mark och miljödomstolen i Vänersborg har gett Fortum tillstånd att genomföra de miljöåtgärder som företaget tidigare ansökt att genomföra vid Acksjödammen i Hagfors kommun.

Acksjödammen. Foto: Fortum
Acksjödammen. Foto: Fortum
Publicerad av
Jessica - 20 mar 2017

 

Fortum ska tillsammans med länsstyrelsen i Värmland genomför biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven, bland annat genom att riva ut Acksjödammen.

Acksjödammen är placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen ägs av Fortum, och fungerar som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Dammens funktion som reglerdamm är inte betydande för det svenska energisystemet, enligt Fortum, så området lämpar sig för miljöförbättrande åtgärder.

– Det känns naturligtvis väldigt viktigt att vi får tillstånd att genomföra detta projekt. När vi tittar på det framtida energisystemet är det avgörande att hitta en bra balans mellan att förbättra miljön och att säkra att Sverige och Norden har ett förnybart energisystem. Acksjödammen är ett mycket bra exempel på en damm som inte bidrar tillräckligt mycket till reglerkraften som är så viktig för vattenkraften. Därför är det ett utmärkt område att genomföra miljöåtgärder som förbättrar den ekologiska statusen lokalt, säger Katarina Erelöf, projektledare för projektet på Fortum.

Förutom utrivningen av dammen ingår även andra biotopförstärkande åtgärder som Länsstyrelsen Värmland ansvarar för. Acksjöälven är ett biflöde till Klarälven, och har påverkats åtskilligt av mänsklig aktivitet. De största ingreppen kommer från forna dagars flottning då älven rensades för att möjliggöra smidigare flottning. Länsstyrelsen skall därför åtgärda dessa flottningsskador genom att utföra biotopåtgärder som exempelvis nytt lekgrus samt utplacering av större stenar.

När projektet är genomfört är förhoppningen att området kommer att nå god ekologisk status och att livsmiljöerna för flertalet arter har förbättrats. Som del i projektet kommer en uppföljning att göras för att utreda vilka förändringar i ekosystemet som sker på grund av åtgärderna. Uppföljningsprojektet påbörjades redan under 2015 med undersökning av nuläget.