Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Boverket utreder undantag för bygglovskrav

Foto: Jon Callas
Foto: Jon Callas
Publicerad av
Jessica - 20 mar 2017

 

Boverket ska, på uppdrag av regeringen, utreda fler undantag på krav om bygglov.

Boverket ska i sitt uppdrag utreda förutsättningarna för bland annat: ett generellt undantag från bygglovskrav vid ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en- tvåbostadshus.Ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare. Ett generellt undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- tvåbostadshus och föreslå en definition av begreppet altan.

- Mindre krångel gör att vi får mer förnybar energi och mer frihet för människor, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Annons

Annons

Annons