Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

”Urbaniseringen är det största hotet mot bioekonomin”

Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik 2017. Foto:  Cleaner Growth
Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik 2017. Foto: Cleaner Growth
Publicerad av
Jessica Nejman - 20 mar 2017

– Om Sverige skall ställa om till 0% CO2 utsläpp från fossila bränslen till 2050 så måste vi ställa om från fossil ekonomi till bioekonomi och för att göra det måste Sverige ha en långsiktig strategi, säger Pia Sandvik vd på RISE.

Bioekonomiriksdagen arrangerades av Cleaner Growth, Processum och Örnsköldsviks kommun.

Bland talarna fanns Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anders Fröberg, ordförande IKEM, Göran Persson, ordförande Europeiska tankesmedjan Think Forest, Pia Sandvik, vd RISE, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan FORES samt Anders Wijkman, f.d. ordförande Miljömålsberedningen.

Bioekonomiriksdagen är ett stort steg för Sverige mot att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin, menar Cleaner Growth.

– Vi har fått ett forum av stor betydelse när det gäller driva på och ta de viktiga stegen när det gäller omställning till ett hållbart samhälle. Vi behöver en berättelse för att informera allmänheten om skogen och hur vi kan använda den till allt från förpackningar, till textilier och smarta biobränslen. Det är viktigt att vi berättar om de positiva effekterna av att bruka skogen eftersom en växande skog binder koldioxid och motverkar på så vis den globala uppvärmningen, säger Anders Wijkman.

Göran Persson belyste i sitt framförande en moralisk skyldighet att bruka skogen för att bekämpa den globala uppvärmningen. Han betonade vikten av att Sverige, både företag och regering, samarbetar med Finland och andra länder med stora skogar så att inte regler från EU kan försämra möjligheter att bruka skogen - att påtvingas ett avverkningstak utifrån europeiskt perspektiv vore katastrofalt, menar han.

– Det finns ingen skog på Östermalm, inget stålverk på Djurgården, inget sågverk på Södermalm. Urbaniseringen är det största hotet mot bioekonomin, säger Göran Persson.

Annons

Annons

Annons