Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Naturvårdsverket: Sverige kan nå utsläppsmålen

Foto: Climate and ecosystems change Adaptation research university
Foto: Climate and ecosystems change Adaptation research university
Publicerad av
Jessica Nejman - 16 mar 2017

Nya utsläppsprognoser från Naturvårdsverket ska visa att regeringens ambition om att nå det nationella klimatmålet till 2020 är inom räckhåll.

För att nå det nationella 2020-målet utan att nyttja möjligheten att avräkna utsläppskrediter, krävs ytterligare 0,8 miljoner ton utsläppsminskningar i Sverige, vilket är 2,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört med den prognos som presenterades för två år sedan, skriver Energimyndigheten.

Naturvårdsverkets prognoser, som bygger på styrmedel som var i bruk den sista juni 2016, visar att målet är möjligt att uppnå, genom nationella klimatåtgärder.

– Klimatet är en av regeringens högst prioriterade frågor. Vi har lagt en rad förslag som ska minska utsläppen ytterligare och visa världens länder att det går att förena klimatomställningen med välfärd och god konkurrenskraft. Steg för steg sluter vi gapet, säger minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin.

Annons

Annons

Annons