Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Fortum och Futurice skapar framtidens solenergilösning

Fortum och Futurice samarbetar för att tillsammans kombinera kunskap om solenergi och mjukvara.

Foto: Jonathan Potts
Foto: Jonathan Potts
Publicerad av
Jessica - 16 mar 2017

 

Syftet med samarbetet är att nå en lösning som möjliggör enklare tillgång till el för människor i länder där elnätet inte sträcker sig överallt.

Tanken är att en plattform ska utvecklas som ska hjälpa lokala solenergiföretag att erbjuda solenergisystem till hushåll.

Konceptet ”Software-as-a-Service” ska både göra det enklare för företag att säkra inkomst från slutkund samt kunna erbjuda bättre service tillsammans med ett mer leveranssäkert system.

Det ska också vara möjligt för kunder att implementera lösningen ”pay-as-you-go” vilket betyder att man ska kunna köpa el även om man inte har råd att köpa egna solenergipaneler.

– Genom att kombinera digital know-how, Internet of Things och solenergi i en öppen innovationsprocess, siktar vi på en ny lösning och affärsmodell som skulle kunna ha en konkret inverkan på hållbar utveckling, säger utvecklingschef Catarina Naucler från Fortum.

Om utvecklingsfasen är framgångsrik, planeras start av en kommersiell pilot under hösten 2017.

Annons

Annons

Annons