Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Ny kretsloppspark i Kungsbacka

Illustration: Norconsult
Illustration: Norconsult
Publicerad av
Jessica Nejman - 15 mar 2017

Kungsbacka kommun gav Norconsult i uppdrag att utföra en förstudie avseende behovet av en kretsloppspark – en slags uppgraderad och modern version av en traditionell återvinningscentral.

– Eftersom varken lokalisering eller exakt innehåll är bestämt har vi kunnat arbeta fritt, i tätt samarbete med våra arkitekter och landskapsarkitekter. Vi som arbetar med tekniken är ofta lite fyrkantigare och arkitekterna är mer visionära. Det har varit en bra kombination, säger Malin Gillmark, som precis som kollegan arbetar på Team Miljö & Säkerhet.

Enligt den nationella avfallsplan som Naturvårdsverket tagit fram är mat-, el-, bygg-och textilavfall prioriterade områden. Även om Sverige ligger relativt långt framme när det gäller att minska miljö-påverkan från avfallshanteringen, så är det ett faktum att mängden avfall fortfarande ökar, skriver Norconsult.

Annons

Annons

Annons