Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Stödjer energiöverenskommelsen men föreslår justeringar

Generellt stödjer Svebio, Svensk Bioenergiföreningen, ramöverenskommelsen, och menar att energibranschen länge har efterfrågat en sådan bred överenskommelse.

Biogasanläggning i Spanien. Foto: Som Energia Cooperativa
Biogasanläggning i Spanien. Foto: Som Energia Cooperativa
Publicerad av
Jessica Nejman - 14 mar 2017

 

Men trots detta anser föreningen att det behövs justeringar av vissa delar, justeringar vilka utan, finns det risker att genomförandet att bli alltför kostsamt för energibranschens aktörer och för svenska skattebetalare och konsumenter.

Svebio menar att energiöverenskommelsen driver nu mot ett alltför stort överskott av el på marknaden – och föreslår följande:

1. En ordnad avveckling av ytterligare två reaktorer – Av de sex reaktorer som kvarstår 2020 ges två dispens från säkerhetsuppgraderingar med motprestation att de avvecklas i mitten av 2020-talet.

2. En sansad utbyggnad av förnybar elproduktion – Minska ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från 18 terawattimmar till hälften. Låt elkonsumenternas efterfrågan och marknadspriser i högre grad styra utbyggnaden av ny förnybar elproduktion så att anläggningar som kan möte samhällets behov byggs.

3. Utöver detta anser Svebio att man måste göra praktisk politik av överenskommelsens samtliga delar. Man måste säkerställa att fjärrvärmens konkurrenskraft inte äventyras och man måste se över regelverken på energiområdet och anpassa dem till effektutmaningen.

4. Att göra investeringar i en elmarknad med överskott innebär höga kostnader av flera orsaker:

5. Investeringskostnaden är hög men värdet på den el som produceras är lågt. Det är bättre att avvakta med nyinvesteringar tills behov uppstår.

6. Överskott av el måste ledas bort i elledning. Överskottet tvingar staten att bygga fler elledningar.

7. Kärnkraften ska avvecklas på sikt. Man bör inte orsaka ett överskott av el som medför investeringar i ökad elkonsumtion innan reaktorer avvecklas, vilket i förlängningen riskerar stigande elpriser i en underskottsmarknad.

8. Om elcertifikatsystemet inte justeras så att det premierar investeringar i garanterad effekt måste staten senare återkomma med andra styrmedel som ger investeringar i effekt.

Annons

Annons

Annons