Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Integrering av processtyrning och affärssystem

Informationsflödet i ett företag automatiseras och digitaliseras, skriver Svensk Elstandard. Ofta kommer ett behov av att koppla ihop olika system som byggts upp i olika syften, som lagerstyrning eller ekonomistyrning.

Foto: Svensk Elstandard
Foto: Svensk Elstandard
Publicerad av
Jessica Nejman - 13 mar 2017

 

Produktionen (styckvis, satsvis eller kontinuerlig) måste reagera på förändringar i marknaden, enligt Svensk Elstandard. För att kunna hantera detta i en datoriserad miljö, med snabba beslutsprocesser och stora informationsmängder, måste också det informationsutbytet datoriseras. Sådana system (eller delar av dem) brukar kallas MES, Manufacturing Execution Systems.

Specialister världen över arbetat fram en serie internationella standarder, IEC 62264. En av specialisterna är Charlotta Johnsson, docent vid institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola (Lunds universitet).

– IEC 62264 används av många MES-leverantörer, säger hon. Därför är det väldigt viktigt att alla delar nu kommit ut.

– Det underlättar också interoperabiliteten, understryker Charlotta, som varit aktiv i arbetet med standarden, inte bara genom den svenska referensgruppen SEK TK 65, Industriell processtyrning, utan också i amerikanska ISA, där projektet startade och i den arbetsgrupp inom IEC där den utvecklades till den internationella standarden IEC 62264.

Annons

Annons

Annons