Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Solkartan ska öka Stockholms egna solelproduktion

– Vi vill öka stadens egna solelproduktion och Solkartan är ett bra verktyg för att förtydliga, förenkla och samtidigt förklara nyttan med egna solanläggningar, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad. Foto: Miljöpartiet de gröna
Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad. Foto: Miljöpartiet de gröna
Publicerad av
Jessica - 10 mar 2017

 

Solkartan är en digital tjänst som riktar sig till både privatpersoner och bolag som intresserar sig för solelproduktion. Tjänsten ska även innehålla information om faktiskt produktion, i realtid, i stadens egna 80 anläggningar.

– Det upplevs som krångligt för både privatpersoner och bolag att skaffa egna solceller. Många tycker att bygglovsprocessen är för komplicerad, det är svårt att veta vilka bidrag som det finns att söka, och många gånger måste man förlita sig på att entreprenörer kan guida en i djungeln. Vi tycker att regeringens förslag till strategi innehåller lösningar som är relevanta för Stockholm och arbetar nu lokalt för att underlätta processerna även här, säger Katarina Luhr.

– Vi måste jobba på flera håll för att nå vårt mål om en fossilbränslefri stad 2040. Att öka solelproduktionen inom stadens egna anläggningar är ett sätt, och i och med uppdateringen av Solkartan hoppas vi nu kunna förtydliga nyttan kontra kostnaden och därmed öka takten bland stadens egna bolag och förvaltningar. Vi har stora möjligheter, säger Katarina Luhr.

Stockholms stads bostadsbolag och förvaltningar har cirka 80 solelanläggningar som är uppkopplade i Solkartan och elproduktionen från solcellerna redovisas för varje anläggning. Data inhämtas och lagras med 10 minuters intervaller vilket innebär att man har möjlighet att följa varje anläggning i realtid.

Annons

Annons

Annons