Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Fortum ska modernisera Untra vattenkraftverk

Fortums ansökan om att dels utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder, samt dels en modernisering av vattenkraftverket har nu beviljats av Mark- och miljödomstolen i Nacka. Dock blev det avslag på ansökan att samtidigt anlägga en biokanal.

Generator. Foto:P-O Hedman, Fortum
Generator. Foto:P-O Hedman, Fortum
Foto: P-O Hedman, Fortum
Foto: P-O Hedman, Fortum
Vy av kraftverk nedstrmös. Foto: P-O Hedman, Fortum
Vy av kraftverk nedstrmös. Foto: P-O Hedman, Fortum
Publicerad av
Jessica - 09 mar 2017

 

Fortum får tillstånd att utföra två av de tre delprojekt företaget ansökt om vid Untra vattenkraftverk i Tierps kommun. Untra vattenkraftverk byggdes redan 1918 och ansågs vid färdigställandet kunna stå för hela Stockholms elförsörjning. Idag producerar Untra el till en stad av ungefär Gävles storlek.

Vid kraftverkets 100-års jubileum, har Fortum nu ansökt om att få modernisera kraftverket så att Untra skall kunna fortsätta producera förnybar el. Konkret handlade ansökan om tre separata åtgärder vid vattenkraftverket.

– Det är naturligtvis positivt att Nacka tingsrätt nu ger oss tillstånd att modernisera Untra, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. För att produktionen ska finnas kvar i framtiden, och kunna bidra med både förnybar energi och den reglerförmåga som behövs när vi går mot ett helt förnybart energisystem, så är denna typ av projekt nödvändiga. I Untra kommer vi att byta ut tre av de fem turbinerna mot nya moderna som både är mer effektiva och dessutom bättre anpassade för fiskpassage, fortsätter Toni Kekkinen.

Delprojekten kommer innebära att dammsäkerheten höjs vid vattenkraftverket, skriver Fortum. Arbetsmiljön för de anställda vid vattenkraftverket kommer också att förbättras.

Det tredje delprojektet att anlägga en biokanal för att främja den lokala biologiska mångfalden framförallt beträffande lokala arter i området, och därmed göra anläggningen mer miljöanpassad fick avslag. Anledningen till avslaget är att domstolen uppfattar det som oklart huruvida anläggandet av en biokanal kommer att påverka Natura 2000 området som ligger i närheten av vattenkraftverket.

– Självklart beklagar vi att domstolen inte gav oss tillstånd att anlägga den biokanal som vi föreslog, säger Toni Kekkinen. Det finns få bättre tillfällen att modernisera miljöanpassningen än då man ändå moderniserar själva kraftverket och vi är övertygade om att de åtgärder vi ville göra hade varit ett stort positivt steg i att förbättra den biologiska mångfalden lokalt. Samtidigt är varken dammsäkerhetsprojekten eller moderniseringen av själva kraftverket beroende av att samtidigt genomföra miljöåtgärden.