Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 26 2017
Senaste Nytt

Sverige har tagit ett historiskt beslut

Glöm inte kärnkraften bara för att solpanelerna blir billigare. Släpp den inte förrän det är helt säkert att Sveriges basbehov kan täckas av förnybar energi. 
Foto: Skeeze
Glöm inte kärnkraften bara för att solpanelerna blir billigare. Släpp den inte förrän det är helt säkert att Sveriges basbehov kan täckas av förnybar energi. Foto: Skeeze
Publicerad av
Jessica Nejman - 28 feb 2017

Statsminister Stefan Löfven har lagt ett förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Det består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd och baseras på förra årets överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen.

Regeringen föreslår alltså ett långsiktigt klimatmål, att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Att världen och Sverige, är på väg mot ett mer fossilfritt samhälle finns det ingen tvekan om. Men osäkerheten kvarstår, både från industriaktörer och energianalytiker.

Vi vill fasa ut kolkraften och dessutom kärnkraften – som är en av våra mest tillförlitliga energikällor. Problemet ligger dock inte i att vi inte kan fasa ut kärnkraften, det går. Men inte än då Sverige fortfarande är beroende av kärnkraftsel.

Vi kan ta en titt på Tysklands Energiewende som exempel. Angela Merkel gjorde en helomvändning, all kärnkraft skulle bort. Det slutade med att enorma skattefinanser genom subventioner bar upp Tysklands förnybara energiproduktion, något som i sin tur skulle bära upp Tyskland. Men systemet var inte redo för den enorma belastning som bland annat vind- och solkraft innebär.

Halvvägs in bromsades takten av, subventioner minskades och utbyggnadstakten av förnybart saktade in. Nu skjuter priserna i höjden samtidigt som man ute på fältet försöker hitta en lösning på det enorma energibehovet.

Förnybara energikällor utvecklas, tekniken blir bättre och billigare, solceller blir effektivare och vindkraftverk blir större. Men energislagen i sig är fortfarande inte konstanta, och när de väl producerar som allra bäst, kan vi fortfarande inte ta till vara på all den energin. Lagringsmöjligheter, hybridprojekt och gemensamma elnätsvägar över landsgränser behövs utvecklas.

Samtidigt som vi stärker framtiden av förnybar energi, kan vi fortsätta att satsa på hållbar, säker och miljövänlig kärnkraft. Vattenfall är redan igång med projekt kring kärnkraft Generation IV, där man bland annat fokuserar på att minimera långlivat avfall. Det finns fem kriterier för att kärnkraften ska få räknas som Generation IV:

1. effektivare utnyttjande av bränsleresurser än dagens system

2. får inte lämna långlivat avfall

3. säkert

4. fysisk förhindring av klyvbart material

5. vara lika ekonomiskt som dagens kärnkraft

Det pågår till och med forskning kring modulära konstruktioner. Westinghouse är aktuella med att bygga så kallade AP1000 reaktorer i Kina och USA.

Så mitt i kampen om ett fossilfritt samhälle fortsätter forskningen och den tekniska utvecklingen av bättre kärnkraft. Det kan ju tyckas vara lite konstigt när vi till och med avvecklar verk i Sverige.

Men det är nödvändigt, för står vi på tröskeln med en 100 procent förnybar energiproduktion, och systemet inte fungerar, energislagen inte levererar eller lager slås ut, kommer vi att vara starkt beroende av en säker och beständig grundkälla. Det handlar inte om att förbise risker, det handlar om att vara redo för den energiomställning som stundar.

Annons