Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Effektiv installation ökar intresset för privata solcellsparker

Efterfrågan på egna solcellsparker har ökat det senaste året, skriver solenergiföretaget EnergiEngagemang.

Foto: Minoru Karamatsu
Foto: Minoru Karamatsu
Publicerad av
Jessica - 27 feb 2017

 

Jonas Helander, projektutvecklingschef på EnergiEngagemang ser parkerna som en mycket intressant satsning för markägare framöver.

– Redan i slutet av förra året hade vi sålt in två parker som vi ska montera i vår och fler är på gång. Det finns många gårdar runt om i landet som saknar bra tak men som ändå vill ställa om till egen solelproduktion. Då är det markmontage som gäller.

Vanligtvis monteras solpanelerna på tak men markmontage är lättare att genomföra och går framförallt snabbare, menar EnergiEngagemang.

– Ett montagearbete i den här storleken kräver en noggrann planering för när väl installatörerna är på plats går det undan och då gäller det att allt material är på plats, berättar Fredrik Davidsson, projektledare på EnergiEngagemang och ansvarig för installationerna i södra Sverige.

En solcellspark för eget bruk ska inte vara större än 255 kilowatt i installerad effekt. Är anläggningen större måste ägaren betala skatt, även på den egenproducerade elen man själv förbrukar. En optimalt planerad solcellspark för eget bruk består av 920 solpaneler med vardera en effekt på 275 watt. Då får man en solcellsanläggning som ligger precis under energiskattegränsen (920x275watt= 253 kilowatt).

Annons

Annons

Annons